Нашият блог

Бутон за автоматично приемане на поръчки

11th декември 2023 · 1'

 

За какво служи бутона за автоматично приемане на поръчки ?

мотор

Включването на този бутон е препоръчително, когато искате да се уверите, че системата автоматично ще назначава поръчки към вас. Когато получите поръчка, при активирано автоматично приемане, ще видите общ преглед на поръчката в приложението: какво ще доставяте и пунктовете на вземане и доставка.

Изключването на този бутон, ще ви даде възможност да спрете за кратка почивка, за да заредите или пък да проведете телефонен разговор.

Важно е да знаете, че имате 15 минути да използвате бутона, преди да получите кикаут, като тези 15 минути се броят от последната ви доставена поръчка. Това означава, че за да избегнете получаването на кикаут преди изтичането на 15 минути, ви съветваме да използвате бутона веднага след като доставите.

Дял