Сумата, която ще спечелите, зависи от следното:

Базова ставка

За всяка поръчка плащаме фиксирана сума, наречена „базова ставка“, която е различна в зависимост от града.

Изминати километри

Печалбата Ви ще зависи от броя изминати километри.Колкото повече километри изминете, толкова повече ще спечелите!

Време за чакане

След 5-тата минута чакане в обекта ще получавате фиксирана сума на минута.

По желание
По желание
Допълнителен адрес

Ако има промяна в адреса след приемане на поръчката, ще получите допълнително плащане като компенсация.

По желание
Променливи допълнителни заплащания
По желание

Променлива

По желание
По желание
Допълнително заплащане при дъжд:

Когато вали, автоматично се начислява допълнително заплащане при дъжд. Не е нужно да уведомявате екипа за поддръжка. Имаме системи, които ни предупреждават за дъжд и бури, така че когато завали, допълнителната печалба ще бъде начислена в приложението.

По желание
Задачи:
По желание

Можете да ги видите в раздел „Задачи“ в долната навигационна лента в приложението.
Натиснете върху задачата, за да видите цялата информация за постигане на целта (описание, правила, нива и времеви период).

След всяка завършена поръчка, която е част от текущата задача, лентата за напредък в раздел „Задачи“ ще се обновява автоматично, така че можете да проследите напредъка си в реално време.

Възползвайте се от тези допълнителни индикатори, за да увеличите печалбите си!