Отворете приложението (ако работи, значи всичко е готово!).
Ако не работи (което не би трябвало да става), активирайте опция „Неизвестен произход“ от настройките за сигурност.

Отворете приложението.
Натиснете „Отмяна“, когато се появи съобщението за неизвестен разработчик.
Отворете „Настройки“→ „Общи“→ „Профили и устройство“→ Glovoapp23 SL.
Натиснете „Доверете се на Glovoapp23 SL“.
Натиснете отново „Доверете се“.