Glovo защитава всички куриери със застраховка при злополука по време на сътрудничеството. Qover предлага покрие в случай на злополука, болест или хоспитализация.

Разгледайте всички застраховки

При използването на приложението Courier имате застраховка. Ferrer & Ojeda Ви защитава от разходи при имуществени щети или телесни повреди, нанесени на трети лица.

Имайте предвид, че застраховката покрива само трети лица, т.е. щети, нанесени на някой друг, а не на Вас или Вашето превозно средство. Трябва да имате своя собствена автомобилна застраховка за Вашия мотоциклет или кола.

Предявете претенция за обезщетение по застраховката си