მომხმარებელმა შეიძლება აირჩიოს შეკვეთის 3 სხვადასხვა სახეობიდან: პარტნიორის შეკვეთა, „რაც გსურს“ შეკვეთა და „ექსპრეს გზავნილი“.

ობიექტები, რომლებსაც გააჩნიათ Glovo-სთან თანამშრომლობის ხელშეკრულება.
ობიექტზე არაფრის გადახდა არ მოგიწევს, უბრალოდ აიღე პროდუქტები და მიიტანე იქ, სადაც მომხმარებელს სურს.
აიღე პროდუქტები.
გადაიხადე პროდუქტებისთვის.

მომხმარებელი ითხოვს, რაც სურს და გააჩნია სპეციფიკური ობიექტის დამატების ვარიანტი.
ობიექტზე პროდუქტის თხოვნა მოგიწევს ისე, როგორც ჩვეულებრივ მომხმარებელს და შემდეგ მიგაქვს შეკვეთა.
აიღე პროდუქტები.
გადაიხადე პროდუქტებისთვის.
მიიტანე პროდუქტები.

მომხმარებელს სურს ამანათის მიტანა ერთი ადგილიდან მეორეზე. უბრალოდ მოგიწევს ამანათის აღება და მიტანა. მომხმარებელი შესაძლოა იყოს როგორც აღების, ისე მიტანის ადგილზე.
აიღე პროდუქტები.
გადაიხადე პროდუქტებისთვის.