Naš blog

Trening o bezbjednosti u saobraćaju Q2

28th септембар 2023 · 1'

Bliži se prvi rođendan projekta „Obećanje dostavljačima“, a bezbjednosti i sigurnost dostavljača je jedan od najvažnijih aspekata ovog projekta, s tim u vezi mi nastavljamo organizovanje treninga o bezbjednosti u saobraćaju i ovom kvartalu.

U prvom kvartalu ove godine organizovali smo 3 treninga o bezbjednosti u saobraćaju i njima je prisustvovalo 30 dostavljača.
Početkom drugog kvartala počeli smo sa organizovanjem Treninga o bezbjednosti, predviđenih za ovaj kvartal.


Glovo ima za cilj da u svakom kvartalu organizuje tri treninga o bezbjednosti u saobraćaju za dostavljače, kako bi povećao svijest o važnosti bezbjednog učestvovanja u saobraćaju.


U sardanji sa Mašinskim fakultetom organizovali smo tri treninga o bezbjednosti u Aprilu, na kojima je učestvovalo 3o dostavljača. Trening o bezbjednosti se sastoji iz dva dijela, teorijskog i praktičnog. Na teorijskom dijelu asistenti fakulteta upoznaju dostavljače o pravilima u saobraćaju, rizičnim ponašanjima kao i o preporukama kako da urade sve što je do njih, kako bi izbjegli da do nezgode dođe. Na praktičnom dijelu dostavljači imaju priliku da koriste simulator i da na osnovu različitih staza koje prelaze, provjere svoje vozačke sposobnosti i svoje performance.


Do kraja ove godine imamo u planu da organizujemo još 6 treninga o bezbjednosti, u Podgorici i u Budvi.

1+
Share