Klijent nije na mestu dostave
Prvo pokušajte da stupite u kontakt sa klijentom. Ako vam to ne uspe, zatražite pomoć putem ćaskanja sa podrškom.
Klijentova kartica ne radi
Da se to ne bi desilo, preporučujemo da predate narudžbinu tek nakon što klijent potpiše. Ako dođe do toga, ljubazno objasnite klijentu da mora da unese novu karticu putem aplikacije. Ako to nije moguće, obratite nam se za pomoć putem ćaskanja sa podrškom.

Prodavnica partnera je zatvorena:
Kontaktirajte korisničku podršku.
Partneru nedostaje proizvod ili se narudžbina još priprema:
Ovu vrstu situacije možete rešiti direktno sa klijentom i partnerom. Ako se ne slažete sa rešenjem, uvek možete dostaviti narudžbinu bez proizvoda koji nedostaje, ali morate da otpremite priznanicu sa novim ukupnim iznosom (bez proizvoda koji nedostaje). Taj iznos će i partner dobiti za narudžbinu.
Partner nije primio narudžbinu ili narudžbina još nije spremna:

Mogli biste da kontaktirate klijenta i kažete mu da će narudžbina kasniti. Ceniće vašu transparentnost i verovatno će vam dati bolju ocenu.

Cena na priznanici se ne poklapa sa cenom u aplikaciji
Možete ručno da promenite cenu u aplikaciji kako biste je uskladili sa onom na priznanici. Ali budite oprezni i imajte u vidu da ako unesete pogrešan iznos, razliku plaćate vi.
Prodavnica ne prihvata karticu (za narudžbine „Bilo šta“):
Možete da podignete novac karticom sa bankomata i da njime platite narudžbinu.
Prodavnica ne prihvata gotovinu:
Kontaktirajte korisničku podršku za pomoć.
Morate da koristite drugačiji način plaćanja (karticu ili gotovinu) od onog navedenog u aplikaciji:
Kontaktirajte podršku i tražite da se promeni način plaćanja.

Klijent je pogrešio i tražio „Bilo šta“ preko dugmeta za „Express dostavu“:
Putem ćaskanja sa podrškom zatražite promenu vrste narudžbine.
Klijent je pogrešio i tražio „Express dostavu“ preko dugmeta za „Bilo šta“:
Putem ćaskanja sa podrškom zatražite promenu vrste narudžbine.
Klijent je tražio da pokupim još jedan proizvod sa drugog mesta preuzimanja:
Ljubazno objasnite da treba da napravi još jednu Glovo narudžbinu.
Klijent želi da otkaže narudžbinu:
Ljubazno mu objasnite da treba da kontaktira korisničku podršku direktno preko aplikacije Glovo.
Klijent želi da promeni adresu:
Zatražite promenu adrese od podrške putem ćaskanja.
Želim da dodelim narudžbinu drugom dostavljaču:
Ako još niste prihvatili narudžbinu, možete da pritisnete crveno dugme u levom donjem uglu ekrana. U suprotnom, kontaktirajte podršku. Ovde možete proveriti kako ponovno dodeljivanje utiče na vašu ocenu kvaliteta.
Uticaj ponovnog dodeljivanja
Imao/la sam nezgodu:
Ne treba da prihvatate narudžbinu. Možete da se obratite podršci putem ćaskanja za pomoć.
Osiguranje potraživanja
Mislim da narudžbina sadrži materijal koji podleže ograničenjima:
— Koji materijali podležu ograničenjima?
Droge, velike količine alkohola, duvana ili lekova, lekovi za koje je potreban lekarski recept, štetni ili neovlašćeni proizvodi (ukradeni ili ilegalni). Ako u bilo kom slučaju shvatite da klijentova narudžbina sadrži neki od ovih proizvoda, preporučujemo vam da kontaktirate podršku i oni će vas uputiti koje korake da preuzmete. Takođe, ako dostavljate narudžbinu koja sadrži alkohol, savetujemo vam da potražite ličnu kartu od klijenta kako biste proverili njegov uzrast. Ako je mlađi od minimalnog uzrasta dozvoljenog u vašoj zemlji, trebalo bi da nam se obratite putem ćaskanja sa podrškom.
Da li ti je ovaj članak pomogao?