Višestruke narudžbine postoje sa ciljem da povećaju efikasnost tokom sati koje ste rezervisali i da doprinesu pametnijoj distribuciji u gradu. Drugim rečima, omogućava vam da preuzmete do dve narudžbine od istog partnera i dostavite ih na dve različite adrese klijenata.

Dobijete višestruku narudžbinu.

Možete je dobiti na dva načina:

Opcija 1:

Odmah dobijete dve spojene narudžbine.

Opcija 2:

Dobijete jednu narudžbinu, ali dok ste na putu do partnera, sa njom se spoji još jedna. U tom slučaju, dobićete obaveštenje.

Upamtite! Višestruka narudžbina se ne može pojedinačno dodeliti drugim dostavljačima. Ako je prihvatite, morate da izvršite obe narudžbine.

U prodavnici partnera

Ne zaboravite da pokupite i otpremite priznanice za obe narudžbine (ime klijenta i broj narudžbine moraju da odgovaraju priznanici). Ne brinite za težinu! Aplikacija osigurava da višestruke narudžbine ne premašuju ograničenje, tako da ih možete nositi u rancu bez problema.
Ako vam neko od zaposlenih u prodavnici kaže da će druga narudžbina biti spremna za 10ak minuta, savetujemo vam da kontaktirate podršku. Oni će to proveriti i razdvojiti narudžbine ako je potrebno.

Na prvom mestu dostave:

Aplikacija će vam pokazati na koje mesto dostave treba prvo da idete. Proverite da li predajete klijentu pravu narudžbinu. Da bismo povećali efikasnost, prvo mesto dostave je uvek na putu do drugog.

Na drugom mestu dostave

Ako vas klijent pita za višestruke narudžbine, možete mu reći da kontaktira podršku za više informacija.
Pažnja! I dalje može doći do otkazivanja bilo koje od narudžbina. U tom slučaju ćete dobiti obaveštenje o tome koja narudžbina je otkazana. Druga narudžbina će se normalno nastaviti.

  1. Kada dostavljate višestruku narudžbinu, obe narudžbine se računaju za vašu ocenu kvaliteta.
  2. Narudžbina može od početka da bude spojena ili semože spojiti sa drugom na putu do partnera.. U bilo kom slučaju, bićete obavešteni.
  3. I dalje može doći do otkazivanja bilo koje od narudžbina. U tom slučaju ćete dobiti obaveštenje o tome koja narudžbina je otkazana. Druga narudžbina će se normalno nastaviti.
  4. Višestruke narudžbine donose veću naknadu i povećaće vam zaradu po satu. Takođe, dobićete i dodatnu naknadu!
Da li ti je ovaj članak pomogao?