Jeśli chcesz zaktualizować informacje dotyczące konta, w aplikacji wybierz kolejno „Profil” i „Kontakt z obsługą”. Wybierz kolejno „Profil/Materiały” i „Dane osobiste”.

Wyświetli się lista z opcjami. Wybierz informacje, które chcesz zaktualizować. Pamiętaj, by wybrać właściwą opcję. W przeciwnym razie aktualizowanie danych może zająć więcej czasu.

Numer konta bankowego / IBAN :

tutaj możesz zmienić konto bankowe, na które mają trafiać płatności.

Miasto/kraj :

wybierz tę opcję, by zmienić miasto lub kraj, w którym dostarczasz zamówienia. Pamiętaj, że zmiany w tym zakresie podlegają warunkom określonym w przepisach, dokumentach i prawie lokalnym.

E-mail :

tutaj możesz zmienić adres e-mail powiązany z kontem.

Pojazd :

tutaj możesz zmienić typ pojazdu, z którego korzystasz w trakcie dostarczania zamówień.

Hasło :

tutaj możesz zmienić hasło do konta w aplikacji.

Inne :

wybierz tę opcję, jeśli chcesz zmienić w profilu inne informacje.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?