Godziny wysokiego zapotrzebowania to te, w których pojawia się najwięcej zamówień. Dostarczanie zamówień w tych godzinach (określanych przez partnerów) zwiększy Twój wynik doskonałości.
W aplikacji są one oznaczone następującą ikoną:

Obliczając wpływ godzin wysokiego zapotrzebowania na wynik doskonałości, system sumuje wszystkie zamówienia przyjęte w godzinach wysokiego zapotrzebowania w ciągu ostatnich 28 dni. Pamiętaj, że bierzemy pod uwagę czas przyjęcia zamówienia, a nie jego ukończenia. Innymi słowy, jeśli przyjmiesz zamówienie w godzinach wysokiego zapotrzebowania, ale zrealizujesz dostawę po ich zakończeniu, zamówienie to nadal będzie uwzględniane w statystykach. Nie zostanie natomiast uwzględnione, jeśli przyjmiesz zamówienie przed godzinami wysokiego zapotrzebowania, a dostawę ukończysz po ich rozpoczęciu.
W przypadku Twojej nieaktywności przez 7 lub więcej dni, aplikacja uzna, że masz przerwę, i utrzyma Twój wynik za godziny wysokiego zapotrzebowania aż do Twojego powrotu. Dzięki temu Twój wynik doskonałości nie spadnie.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?