Sprawiedliwy świat dla wszystkich kurierów

Czym dla Ciebie jest „sprawiedliwy świat”?

Wierzymy, że każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę do poprawy warunków życia na świecie.

W Glovo staramy się to osiągnąć poprzez wypełnianie naszej społecznej odpowiedzialności wobec kurierów. Dlatego postanowiliśmy podjąć jedno z największych wyzwań i rozszerzyć prawa socjalne kurierów.

Realizacja Zobowiązania wobec kurierów do 2023 roku ma zapewnić sprawiedliwe warunki pracy wszystkim kurierom we wszystkich krajach, w których działamy.

Aby sprawnie zrealizować związane z nim cele, podzieliliśmy je na cztery etapy:

NASZE CZTERY OBIETNICE
Uczciwe wynagrodzenie

We współpracy z naszym partnerem WageIndicator chcemy zapewnić kurierom godziwe zarobki.

Prawa socjalne

Chcemy rozszerzyć prawa socjalne kurierów i wzmocnić nasze procedury odwoławcze i antydyskryminacyjne.

Kompleksowa ochrona

Bezpieczeństwo kurierów jest naszym najwyższym priorytetem. Dzięki pełnemu ubezpieczeniu kurierzy będą mogli liczyć na ochronę przed zdarzeniami losowymi.

Wsparcie rozwoju

Chcemy wspierać kurierów w rozwoju zawodowym. Oferta kursów otworzy przed nimi drzwi do kariery.