Blogul nostru

Igienizarea rucsacului Glovo

8th decembrie 2022 · 4'

Pentru a asigura un nivel optim de excelență și respectare a reglementărilor legale în vigoare cu privire la menținerea genților termoizolante curate şi în bună stare de întreținere şi funcționare pentru ca produsele alimentare / mâncărurile gătite să fie transportate în condiții de siguranță alimentară și protejate împotriva contaminării, vă rugăm să aveți în vedere următoarele

 

Menținerea de către Prestatori a genților termoizolante curate şi în bună stare de întreținere şi funcționare pentru ca alimentele să fie protejate împotriva oricărei contaminări și astfel să fie asigurat un nivel ridicat de protecție al consumatorului din punct de vedere al siguranței alimentare.

METODE RECOMANDATE

În vederea menținerii genților termoizolante curate şi în bună stare de întreținere și funcționare, recomandăm a fi utilizate produse etichetate de producător ca fiind produse detergent – dezinfectante avizate și înregistrate de Ministerul Sănătății si care dețin declarație de conformitate în care este stipulat clar ca acel produs este destinat alimentației publice.

În vederea asigurării faptului că gențile termoizolante respectă condițiile legale de transport, puteți avea în vedere următoarele recomandări:

1. Exteriorul genții termoizolante va fi menținut curat în permanență și igienizat ori de câte ori este necesar,

2. Igienizarea si/ sau dezinfectarea interiorului genții poate fi efectuată astfel:

a) prin pulverizarea pe suprafețe cu crearea unei pelicule cu rol în realizarea unei remanențe

îndelungate a produsului utilizat autorizat pentru dezinfectarea echipamentelor pentru transportul produselor alimentare / mâncărurilor gătite. La final se va ștergere cu o laveta de unică folosință.

sau

b) prin ștergerea cu șervețele de unică utilizare îmbibate cu produs detergent/dezinfectant

avizate/autorizate de Ministerul Sănătății si care dețin declarație de conformitate in care este stipulat clar ca acel produs este destinat alimentației publice.

Igienizarea și dezinfectarea genții termoizolante recomandăm a fi efectuată:

 1. Zilnic, la începutul zilei,
 2. Înainte de preluarea fiecărei livrări.

În sensul celor mai sus precizate, vă recomandăm următoarele:

 1. igienizarea și dezinfecția genților termoizolante să se efectueze doar prin folosireaproduselor avizate/autorizate de Ministerul Sănătății,
 2. igienizarea și dezinfecția genților termoizolante să se efectueze cu mănuși de unică folosință,
 3. igienizarea și dezinfecția genților termoizolante să se efectueze cu respectarea tuturor recomandărilor producătorului produsului folosit;
 4. pentru igienizarea și dezinfecția genților termoizolante să aveți în vedere și respectarea regulilor de securitate și sănătate în muncă a persoanelor care prestează servicii de livrare;
 5. igienizarea și dezinfecția genților termoizolante de către persoanele care prestează servicii de livrare să se efectueze cu instruirea obligatorie a acestora cu privire la utilizarea produselor destinate activității de igienizare si dezinfecție, pe baza de proces verbal cu luare de semnătura.

Igienizarea şi dezinfecția genții termoizolante recomandăm a se efectua astfel:

 1. Sa utilizați echipamentul de protecție;
 2. Se golește complet compartimentul de transport;
 3. Se igienizează şi se dezinfectează interiorul rucsacului de transport cu produseavizate/autorizate de Ministerul Sănătății, în conformitate cu recomandările producătorului;
 4. Se consemnează într-un grafic operațiunea de igienizare și dezinfecție a genții termoizolante;

Delimitare de răspundere a Glovo cu privire la prezentele Recomandări: Prezentele Recomandări conțin condiții minimale de igienizare și dezinfecție a genților termoizolante, și nu înlătură obligația Dumneavoastră în calitate de Prestator de a respecta toate prevederile legale în vigoare pe durata executării Contractului cu privire la transportul bunurilor ce fac obiectul Contractului și de a implementa procedurile necesare.

 

wog-share