Smjernice Glovo zajednice za sve Korisnike

Glovo je predan poštovanju najviših etičkih I profesionalnih standarda u skladu s našim temeljnim vrijednostima. Svaki dan Glovo utječe na milijune ljudi koji s ovom aplikacijom doživljavaju sjajna iskustva. Ove pozitivne interakcije pomažu nam definirati vlastiti identitet. Odnos između Glova I njegovih kupaca, dostavljača I partnera (u daljnjem tekstu, bez razlike, „Korisnik“ ili „Korisnici“) I njihova upotreba aplikacije Glovo podliježu ovim Smjernicama, koje su k tome važna komponenta u postizanju visoke razine uspješnosti u poslovanju kompanije Glovo.

Naše Smjernice Glovo zajednice za sve Korisnike (u daljnjem tekstu: „Smjernice“) u skladu su s Kodeksom etike I poslovnog ponašanja kompanije Glovo I s njim povezanim pravilima I postupcima, a kojim su utvrđene standardne prakse kojih se Treće strane povezane s poslovnim subjektima kompanije Glovo moraju pridržavati.

Glovo je predan pomaganju svojim Korisnicima kako bi se oni pridržavali ovih standarda. U tu svrhu Glovo na svojem mrežnom mjestu objavljuje Smjernice zajednice Glovo za sve Korisnike.

Ove se smjernice temelje na ključnim vrijednosti kompanije Glovo: Gas, Good Vibes, Stay Humble, Care and Glownership. Naše ključne vrijednosti oblikuju našu poslovnu kulturu I definiraju karakter naše kompanije. One usmjeravaju naše ponašanje I donošenje odluka, kao I vođenje poslovanja na etičan način I s integritetom. Svaku od ključnih vrijednosti podržavaju specifična ponašanja, za koja I od Glovo Korisnika očekujemo da će ih primjenjivati u vlastitom poslovanju.

1.Upotreba aplikacije

Glovo Korisnici svjesni su svog utjecaja na zajednicu I nastoje smanjiti negativne učinke svog djelovanja radi očuvanja funkcioniranja aplikacije

 • Zakoni

  Glovo Korisnici moraju se pridržavati svih važećih zakona, propisa I standarda.

 • Etična uporaba
 • Glovo Korisnici obvezuju se da će aplikaciju Glovo upotrebljavati na etičan način, bez zlouporaba I/ili ostvarivanja dobiti od neetične uporabe.

2.Interakcije korisnika s drugim stranama

Glovo Korisnici iskorištavaju mogućnosti udruživanja preko organizacijskih I geografskih granica kako bi isporučili/kupili/prodali dosljedno izuzetne proizvode I usluge. Oni razumiju I poštuju zakone I propise koji se odnose na njihovo poslovanje.

 • Poštivanje pravila natjecanja

  Glovo Korisnici poštuju pravila poštenog natjecanja, ma gdje poslovali. Glovo Korisnici osobito razumiju I pridržavaju se pravila poštenog natjecanja u odnosu s ostalim Korisnicima I njihovom upotrebom aplikacije.

  Dakle, Korisnici se ne upuštaju u ponašanje koje se može smatrati nelojalnim natjecanjem s drugim Korisnicima.

 • Obveza etične uporabe

  Kako je gore spomenuto, Korisnici se obvezuju na etičnu upotrebu aplikacije. Oni se stoga također obvezuju da neće zlorabiti njezine značajke, čime bi mogli naštetiti svim Korisnicima u Glovo zajednici

3.Tolerancija za upotrebu platforme

Glovo Korisnici razumiju da bilo koja radnja usmjerena ka ostvarivanju koristi unutar aplikacije, a koja šteti drugim Korisnicima iskorištavanjem značajki aplikacije, predstavlja zloporabu.

Bez obzira na navedeno, evo nekoliko primjera zloporabe:

 • Neregularno rezerviranje I otkazivanje termina

  Glovo Korisnici znaju da će, zloupotrijebe li značajku u aplikaciji koja im daje mogućnost slobodnog biranja svog radnog vremena, time naškoditi drugim Korisnicima čija će upotreba aplikacije time biti pogođena.

 • Neregularno predodjeljivanje ili otkazivanje narudžbi

  Glovo Korisnici znaju da će, ako predodjeljuju ili otkazuju narudžbe na način koji se smatra zloporabom, time negativno utjecati na iskustvo drugih Korisnika aplikacije.

 • Cijene proizvoda

  Glovo Korisnici razumiju da prilikom prodaje proizvoda moraju održavati svoje cijene ažurnim I da ako to ne čine, uzrokuju štetu ostalim Korisnicima.

 • Proizvodi koji nedostaju

  Glovo Korisnici znaju da moraju imati zalihe svih proizvoda uključenih u neku narudžbu te da, ostanu li bez proizvoda, moraju o tome obavijestiti ostale uključene Korisnike.

 • Neregularni proizvodi

  Glovo Korisnici znaju da prodaja, prijevoz ili kupnja proizvoda koji su neregularni ili protuzakoniti predstavlja zloporabu jer se Glovo obvezuje da neće poticati Glovo Korisnike na nezakonito ponašanje putem aplikacije, a Glovo k tome upozorava Korisnike da, ako se putem njihova Identifikacijskog računa urade neregularne radnje, Glovo zadržava pravo blokirati I suspendirati račun I prijaviti te radnje lokalnim vlastima koje mogu propisati zakonske sankcije.

4.Posljedice

Budući da je Glovo predan svojim Korisnicima I želi da svi oni imaju sjajno iskustvo upotrebe aplikacije, Glovo može poduzeti radnje potrebne kako bi se osiguralo da će se oni pridržavati Smjernica.

Stoga, ako Glovo ili Korisnik primijete da drugi Korisnik zlorabi aplikaciju ili se ponaša na način koji se smatra zloporabom, Glovo može onemogućiti račun Korisnika koji je počinio zloporabu.

Strane se ovime obavještavaju da ih druge Strane mogu ocjenjivati. Sustav ocjena prvenstveno je I u osnovi namijenjen uporabi u okruženju zajednice prilikom korištenja aplikacijom Glovo. Glovo može odlučiti da će se koristiti sustavom ocjenjivanja za potrebe platforme. Kako bi održao transparentnost svojih uvjeta I odredbi, Glovo će uvijek javno objavljivati glavne parametre koji se koriste za rangiranje, kao I razloge relativne važnosti tih glavnih parametara u odnosu na ostale parametre, kao I sve promjene u vezi sa sustavom ocjena. U slučaju da strane upotrebljavaju Glovo putem logističkih usluga trećih strana („Dobavljač“), one će obavijestiti Dostavljače o sustavu ocjena I srodnim informacijama.

5.Kontakt

Sve prijave u pogledu neetične uporabe moraju se podnijeti Glovu. Molimo te da nam u dobroj vjeri prijaviš svoje razloge za zabrinutost e-poštom.

Glovo sve navode smatra ozbiljnim I u ispituje ih u strogom povjerenju. Ovisno o prirodi I okolnostima navoda, Glovo može pokušati surađivati - ako je to prikladno - zajedno s Korisnicima I ostalim pogođenim stranama, kako bi se donijela ispravna I pravovremena odluka.