Ваша безпека та комфорт – це наші пріоритети. Від сьогодні здоров’я та життя кожного з Вас застраховані. Якщо під час виконання доставки з вами трапиться нещасний випадок, що потребуватиме медичної допомоги, після лікування, Ви зможете отримати компенсацію медичних витрат до 150 000 грн. у залежності від об’єму наданання медичної допомоги та послуг. Страховий захист здійснює компанія «УНІКА», яка обслуговує більше 10 мільйонів клієнтів у 18 країнах Європи.  

 

Якщо під час виконання доставки ви отримали травму:

 1. Викличте невідкладну допомогу або зверніться в найближчий лікарню чи травмпункт.
 2. Протягом 30 хвилин повідомте про травму за номером +380443900005 або електронною поштою help@ensuria.com. Отримайте подальші інструкції. Якщо ваш стан не дозволяє зв’язатися одразу, зв’яжіться як тільки зможете. Проте важливо це зробити у перші три дні після інциденту.  
 3. Після медичної допомоги обов’язково візьміть документи, що підтверджують діагноз і опис лікування.
 4. Додайте необхідні для оформлення страхового випадку документи та надішліть на адресу компанії «Уніка». 
 5. Протягом 30 робочих днів страхова компанія прийме рішення про виплату.

Випадки, які не підлягають страховому відшкодуванню:

 1. Травма отримана не під час доставки замовлення.
 2. Скоєння злочину або порушення правила дорожнього руху.
 3. Перебування під дією алкогольних чи наркотичних речовин.
 4. Навмисне заподіяння собі шкоди.

Детальні умови нижче:

З 1 вересня 2019 року всі Кур’єри застраховані в Страховій компанії «УНІКА» від нещасних випадків та травм, що можуть виникнути під час здійснення доставок замовлень. Страховими випадками визнаються смерть або травматичні ушкодження, що сталися внаслідок нещасного випадку під час доставки замовлення Glovo.

В разі настання нещасного випадку під час здійснення доставок замовлень Glovo необхідно: 

 1. Самостійно викликати бригаду швидкої медичної допомоги (103) або звернутися до найближчого травмпункту для надання необхідної медичної допомоги; 
 2. Негайно (протягом 30 хвилин) повідомити про факт настання нещасного випадку за номером телефону +380443900005 або електронною поштою help@ensuria.com та назвати власне прізвище, ім’я, номер замовлення та обставини настання страхового випадку. Отримати подальші інструкції від Служби підтримки клієнтів.
 3. Після отримання медичної допомоги у будь-якому медичному закладі, отримати наступні документи (оригінали або завірені печаткою лікувальної установи копії медичної картки хворого і/або виписки із історії хвороби Застрахованої особи, які містять повний діагноз, відомості про лікувальний процес, прізвища, ініціали членів ЛКК, прізвище, ініціали, печатку лікаря, який підготував виписку)
 4. Додатково до медичних документів від лікувального закладу додати наступні документи:
  1. письмову Заяву про страхову виплату із зазначенням способу отримання суми страхової виплати, банківських реквізитів (форма додається);
  2. копію довідки про присвоєння  індивідуального податкового номера  або копію картки платника податків, копію паспорта або документа, що посвідчує особу, яка звернулася за страховою виплатою;
  3. (інші документи у разі потреби на вимогу Страховика)
 5. Надіслати вищезазначені документи протягом 30 календарних днів з дати видачі документів, що зазначені в п. 3, на адресу: Страхова компанії «Уніка», 01032, м. Київ, вул. Саксаганського 70А із зазначенням «Документи для страхової виплати ПІБ»
 6. Страхова компанія протягом 30 робочих днів з дати отримання всіх необхідних документів приймає рішення про страхову виплату.

*Додаткову інформацію по роботі програми Ви можете отримати за телефоном +380443900005 або електронною поштою help@ensuria.com

Виключення із страхових випадків наведені у додатку до цієї Пам’ятки:

 • навмисні дії Кур’єра спрямовані на настання страхового випадку. 
 • подання Застрахованою особою свідомо неправдивих відомостей про факт і обставини настання  страхового випадку; 
 • несвоєчасне повідомлення Кур’єром або його Законним представником, про настання страхового випадку без поважних на це причин, 
 • створення Страховику перешкод у визначенні обставин, характеру страхового випадку;
 • невиконання Кур’єром або його Законним представником зобов’язань, передбачених Договором страхування;  
 • інші випадки, передбачені законом

 

Часто поширені питання / Frequently Asked Questions (FAQ)

 

Яке точне визначення нещасного випадку?

Нещасним випадком вважається раптова, випадкова, короткочасна, непередбачувана та незалежна від волі Застрахованої особи подія, що фактично відбулась і внаслідок якої настав розлад здоров’я та/або смерть Застрахованої особи, а саме: травматичні пошкодження, поранення, випадкове потрапляння в дихальні шляхи чужорідного тіла та інше

 

Як отримати страхову виплату?

Необхідно самостійно звернутися до медичного закладу та отримати допомогу. Негайно (протягом 30 хвилин) звернутися до страхової компанії за номером телефону +380443900005 або електронною поштою help@ensuria.com та отримати подальші інструкції.

Важливо: перебуваючи в медичному закладі після надання Вам медичної допомоги отримати від лікувального закладу всі необхідні документи. Ви можете звернутися до нас за інструкціями за контактами вказаними вище.

 

Які саме травми покриваються програмою страхування?

Програмою страхування покриваються від найнезначніших до найбільш тяжких травм. Страхова компанія здійснює розрахунок суми виплати в залежності від важкості травми. Максимальна виплата за цим договором може становити 150 000 грн.  

 

Хто отримає виплату у випадку смерті?

У такому випадку страхова буде отримана спадкоємцями визначеними згідно Закону України. 

 

Що робити якщо я не зміг повідомити страхову компанію вчасно?

Якщо з об’єктивних причин Ви не змогли повідомити про настання страхової події у найближчий час після настання такої події (наприклад перебували у непритомному стані) Страхова компанія не відмовить у виплаті. Але якщо без поважної причини не повідомити страхову компанію вчасно, то це може бути причиною відмови у виплаті. 

 

Чи надійна страхова компанія УНІКА?

Так, звичайно. UNIQA Insurance Group (UNIQA) є однією з провідних страхових груп на своїх основних ринках Австрії, Центральної та Східної Європи. UNIQA представлена 38 компаніями у 18 країнах, в яких 20 000 співробітників та екслюзивних партнерів обслуговує більше 10 мільйонів клієнтів. UNIQA здійснює свою діяльність в Австрії, Швейцарії, Ліхтенштейні, Албанії, Боснії і Герцеговині, Болгарії, Хорватії, Угорщині, Косово, Македонії, Чорногорії, Польщі, Румунії, Росії, Сербії, Словаччині, Чехії та в Україні. UNIQA Insurance Group вийшла на ринок України в 2006 році. Сьогодні Компанії «УНІКА» і «УНІКА Життя», центральні офіси яких розташовані в Києві, пропонують всі види ризикового страхування і страхування життя через загальнонаціональну мережу. Більше 1 тис. співробітників UNIQA в Україні обслуговують близько 1 мільйона страхових полісів.

 

Будь-які інші відповіді на питання Ви можете задати за електронною поштою help@ensuria.com

Виключення із страхових випадків і обмеження страхування для кур’єрів Glovo

 

  1. Страховими випадками не визнаються будь-які наслідки нещасного випадку, що стався поза межами часу здійснення доставок замовлень Glovo.
  2. Страховими випадками не визнаються наслідки нещасних випадків, які сталися в результаті або під час:
   1. скоєння Застрахованою особою злочину чи іншого протиправного діяння;
   2. скоєння Вигодонабувачем умисного злочину чи іншого протиправного діяння (заподіяння шкоди життю чи здоров’ю Застрахованої особи);
   3. керування Застрахованою особою транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп`яніння або передача управління ним особі, яка знаходиться у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп`яніння або не має права керувати даним транспортним засобом;
   4. вживання Застрахованою особою алкоголю, наркотичних, токсичних речовин, прекурсорів, а також отруєння сурогатами алкоголю та перебування на момент настання нещасного випадку у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння;
   5. самогубства, замаху на самогубство Застрахованої особи;
   6. навмисного наражання себе невиправданому ризику;
   7. навмисного завдання  Застрахованою особою собі тілесних пошкоджень.
  3. Сторони звільняються від виконання зобов’язань за Договором при настанні форс-мажорних обставин на строк дії таких обставин – ядерного вибуху, впливу іонізуючого випромінювання та радіоактивного забруднення, громадянської війни, актів узурпації влади, масових громадянських заворушень, страйків, заколотів, актів тероризму, військових дій тощо. 
  4. Страховик звільняється від обов’язку здійснити страхову виплату за Договором стосовно тих подій, що мають ознаки страхового випадку, які стались під час або в результаті дії непереборних сил і які мають виключний, неминучий, непередбачуваний характер: стихійних лих (землетрусу, виверження вулкану, повені, урагану, зсуву ґрунту, сходження селевих потоків чи снігових лавин тощо).
  5. Страховик звільняється від обов’язку здійснити страхову виплату в разі, якщо Застрахована особа на момент прийняття на страхування має 1 або 2 групу інвалідності; якщо вік Застрахованої особи на момент прийняття на страхування становить менше 18 років або 66 років та більше; Застрахована особа перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері або визнана недієздатною у встановленому чинним законодавством порядку.