Стандарти Glovo щодо етики та ділової поведінки для третіх осіб

Glovo прагне дотримуватися найвищих етичних і професійних стандартів, що відповідають нашим основним цінностям. Бренду Glovo щодня довіряють мільйони людей. Позитивні враження наших користувачів — основа нашого бізнесу. Ми розробили Глобальний кодекс етики та ділової поведінки, який відображає наші основні цінності та принципами Глобального договору Організації Об'єднаних Націй. Цей документ регулює відносини між Glovo та її клієнтами, постачальниками, кур'єрами, партнерами й/або будь-якими іншими особами, які вступають у прямі та/або непрямі відносини з Glovo (надалі — «зацікавлені особи»). Дотримання положень цього документа — запорука ефективної роботи Glovo.

Стандарти Glovo щодо етики та ділової поведінки для третіх осіб (надалі — «Керівні принципи») відображають положення Кодексу етики та ділової поведінки Glovo і відповідних політик і процедур, викладених у загальноприйнятих правилах і практиках, яких зобов’язані дотримуватися треті особи, які взаємодіють із Glovo.

Glovo прагне допомогти третім особам дотримуватись цих стандартів. У свою чергу, Glovo очікує, що постачальники застосовуватимуть ці стандарти до своїх постачальників і/або інших осіб, з якими вони взаємодіють.

З усіх питань щодо дотримання рекомендацій та/або питань нормативно-правового характеру зацікавлені особи можуть зв'язатися з Glovo, скориставшись спеціально виділеним каналом (compliance@glovoapp.com). Стандарти Glovo щодо поведінки третіх осіб опубліковані на веб-сайті Glovo.

Ці керівні принципи відображають основні цінності Glovo: Gas, Good Vibes, Stay Humble, Care та Glownership. Наші основні цінності формують культуру та характер нашої компанії. Вони визначають, як ми поводимося та приймаємо рішення та як ми здійснюємо нашу діяльність з дотриманням принципів етичності та чесності. Кожна цінність підкріплюється певною поведінкою — ми очікуємо, що зацікавлені особи Glovo дотримуватимуться цієї поведінки й у своїй діяльності.

1. Навколишнє середовище

Зацікавлені особи Glovo усвідомлюють свій вплив на навколишнє середовище і прагнуть мінімізувати негативні наслідки своїх дій, щоб зберегти ресурси нашої планети для майбутніх поколінь. Як мінімум, зацікавлені особи Glovo дотримуються вимог усіх законів і нормативно-правових актів у сфері охорони навколишнього середовища (наприклад, щодо управління відходами та переробки відходів).

 • Дотримання вимог усіх чинних законів у сфері охорони навколишнього середовища

  Зацікавлені особи Glovo повинні дотримуватися вимог усіх законів, нормативно-правових актів і стандартів у сфері охорони навколишнього середовища.

 • Зменшення негативного впливу на навколишнє середовище

  Зацікавлені особи Glovo прагнуть зменшити свій негативний вплив на навколишнє середовище та наочно продемонструвати прогрес у досягненні цієї мети. Вони сприяють розробці та використанню екологічних технологій і методів, а також зниженню негативного впливу на навколишнє середовище в усьому ланцюзі поставок.

2.Взаємодія зацікавлених осіб з іншими особами

Зацікавлені особи Glovo використовують можливості командної роботи між компаніями та країнами для надання незмінно якісних продуктів і послуг. Вони розуміють закони та нормативно-правові акти, що регулюють діяльність їх бізнесу, та дотримуються їх вимог.

 • Дотримання вимог чинних законів про захист конкуренції

  Зацікавлені особи Glovo дотримуються вимог антимонопольного законодавства країни, в якій вони ведуть бізнес. Зокрема, зацікавлені особи Glovo розуміють усі закони про захист конкуренції, включаючи закони, що стосуються спільної роботи й обміну інформацією з конкурентами (наприклад, через спільні підприємства, партнерства або інші види співпраці), та дотримуються вимог таких законів. Усі зацікавлені особи Glovo повинні вести свою діяльність відповідно до принципів чесної конкуренції та вимог усіх застосовних законів про захист конкуренції.

 • Дотримання всіх застосовних заходів з контролю міжнародної торгівлі

  Зацікавлені особи Glovo, які співпрацюють з Glovo на національному й/або міжнародному рівні, розуміють усі застосовні заходи з контролю міжнародної торгівлі (тобто заходи експортного контролю, економічні санкції й антибойкотне законодавство) та дотримуються таких заходів.

 • Дотримання вимог чинного законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму

  Зацікавлені особи Glovo дотримуються вимог законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму в країнах, де вони здійснюють свою діяльність. Зацікавлені особи Glovo не вчиняють подібні злочини та не сприяють у цьому третім особам.

 • Захист конфіденційності персональних даних

  Зацікавлені особи Glovo захищають право на приватність особистого життя та дотримуються вимог усіх законів про конфіденційність і захист даних. Вони захищають дані Glovo від несанкціонованого доступу та використання відповідно до стандартів Glovo та не використовують персональні дані Glovo у своїх власних комерційних цілях без попереднього дозволу. Зацікавлені особи Glovo визнають, що використання, передача або зберігання персональних даних має здійснюватися на підставі згоди або законної й аргументованої ділової мети, у суворій відповідності до умов договору з Glovo.

 • Заборона корупції та хабарництва

  Glovo і її постачальникам забороняється брати участь у будь-якій формі корупції, хабарництва, здирництва або розтрати та дозволяти вчинення таких дій з боку інших осіб. Суворо заборонені будь-які дії, метою яких є здійснення незаконного впливу на інших осіб у ділових відносинах шляхом надання або прийняття несправедливих переваг (наприклад, несправедливих подарунків або запрошень), як всередині країни, так і поза її межами.

3.Повага до інших

Зацікавлені особи Glovo цінують різноманітність, створюють інклюзивне середовище та ставляться до людей з повагою та гідністю.

 • Ставлення до людей з повагою і гідністю

  Зацікавлені особи Glovo підтримують і поважають всесвітньо визнані права людини, що викладені в Міжнародному біллі про права людини, та дотримуються принципів, що стосуються основних прав, викладених у Декларації Міжнародної організації праці про основоположні принципи та права у сфері праці. Зацікавлені особи Glovo ставляться до людей з гідністю та повагою та підтримують атмосферу поваги та безпеки на робочому місці. Вони не терплять фізичного насильства, погроз, тілесних покарань, психічного примусу, словесних образ, неповаги, залякування або переслідування (незалежно від того, чи заборонене таке переслідування на законодавчому рівні).

 • Належне використання соціальних мереж

  Зацікавлені особи Glovo не допускають зневажливого або непрофесійного використання соціальних мереж (незалежно від того, чи стосується таке використання зацікавлених осіб Glovo, їх бізнесу, клієнтів, співробітників чи ділових партнерів). Забороняється розміщення контенту образливого, зловмисного, непристойного, загрозливого або залякувального характеру та контенту, що містить заяви етнічного, релігійного, гендерного або іншого принизливого змісту.

4.Дотримування етичних принципів

Зацікавлені особи Glovo розуміють застосовне законодавство та дотримуються його вимог. Зацікавлені особи Glovo вселяють довіру, беручи на себе відповідальність, діючи з дотриманням принципів етики та заохочуючи чесне та відкрите обговорення.

 • Заборона на пропозицію недоречних подарунків або розваг зацікавленим особам Glovo або третім особам

  Зацікавлені особи не здійснюють підкуп і будь-які інші неналежні платежі безпосередньо або через третю особу у формі подарунків або розваг для співробітників зацікавлених осіб, державних службовців, комерційних клієнтів, ділових партнерів або інших третіх осіб. Співробітники зацікавлених осіб Glovo не приймають подарунки або розваги від третіх осіб, які є підкупом або можуть бути сприйняті як такі.

 • Безпека дорожнього руху, поводження з їжею, ліцензія на роботу ресторану та регуляторні акти

  Кожна зацікавлена ​​особа зобов’язана знати та постійно дотримуватися вимог усіх чинних законів, що стосуються використання такою особою сервісу Glovo, включаючи правила безпеки дорожнього руху (наприклад, швидкісний режим і правила дорожнього руху), правила щодо їжі та поводження з продуктами харчування, правила перевезення чутливих продуктів і будь-які інші правила та положення. Наприклад, клієнти не повинні просити кур’єра прискоритися або зробити незаконну зупинку, висадку або маневр, а кур’єри не повинні зупинятися на велосипедних доріжках або блокувати з’їзди та пандуси, порушуючи при цьому закон. Зацікавлені особи зобов’язані підтримувати актуальність усіх відповідних ліцензій і дозволів, а також несуть відповідальність за надання кваліфікованих послуг і дотримання законодавчих вимог.

 • Дотримання антикорупційного законодавства

  Дотримання вимог усіх антикорупційних законів, у тому числі Закону США про корупцію за кордоном, Закону Великобританії про хабарництво 2010 року й/або будь-якого іншого місцевого закону. Glovo прагне вести бізнес з дотриманням принципів чесності й етичності та проявляє абсолютну нетерпимість до корупції та будь-яких інших дій, що порушують антикорупційні закони в місці, де ми здійснюємо свою діяльність. Зацікавлені особи Glovo дотримуються вимог усіх застосовних антикорупційних законів і нормативно-правових актів, включаючи Закон США про корупцію за кордоном, Закон Великобританії про хабарництво 2010 року й/або будь-який інший місцевий закон. Зацікавлені особи Glovo не пропонують, не обіцяють, не дозволяють, не дають, не вимагають і не беруть будь-які подарунки, позички, бонуси, винагороди або будь-які інші переваги у зв’язку з веденням бізнесу з Glovo або від імені Glovo як спонукання вчинити нечесну чи незаконну дію або дію, яка порушує довіру; отримати, зберегти або визначити умови бізнесу; або забезпечити будь-яку іншу неправомірну перевагу. У контексті цих стандартів неналежні платежі включають пропозиції, обіцянки, дозволи або виплати чогось цінного для прискорення звичайних адміністративних дій. Зацікавлені особи Glovo повинні впровадити процедури, що забезпечують дотримання всіх вимог застосовних антикорупційних законів і цих стандартів своїми співробітниками та постачальниками.

 • Сувора заборона на шахрайство, крадіжку й/або неправомірні дії, що можуть суперечити правам Glovo й/або будь-якої іншої сторони

  Зацікавленим особам забороняється фальсифікувати інформацію або видавати себе за іншу особу, наприклад, при вході в систему або проходженні перевірки безпеки, оскільки це суперечить закону. Зацікавлені особи зобов’язуються надавати точну інформацію при повідомленні про інциденти, оскарженні зборів і комісій і запиті відшкодувань. Зацікавлені особи можуть запитувати тільки ті комісії і відшкодування, на які вони мають право, і зобов’язуються використовувати пропозиції та промоакції строго за призначенням. Шахрайські дії можуть також, з-поміж іншого, включати такі: навмисне збільшення часу або відстані доставки із шахрайською або іншою метою; прийом замовлень або запитів на доставку без наміру виконання, у тому числі примушування кур’єрів або клієнтів Glovo скасовувати замовлення або запити із шахрайською метою; створення фіктивних облікових записів із шахрайською метою; шахрайське вимагання зборів або платежів (наприклад, зборів за послуги прибирання, які не надавалися); навмисне запитування, прийом або завершення шахрайських або помилкових доставок; стверджування про виконання доставки, при тому, що об’єкт доставки не було забрано; отримання об’єкту доставки, привласнення всього об’єкта або його частини та не виконання доставки замовлення; дії, спрямовані на порушення нормальної роботи сервісу Glovo або маніпулювання роботою сервісу, в тому числі зміна налаштувань телефону для запобігання належному функціонуванню додатка та системи GPS; зловживання акціями й/або використання їх не за призначенням; оскарження списань із шахрайською або незаконною метою; неправомірне створення дублікатів облікових записів; або фальсифікація документів, записів або інших даних із шахрайською метою. Кур’єрам і партнерам забороняється самовільно вносити зміни до замовлення, забирати або вживати в їжу будь-яку частину замовлення — це вважається крадіжкою та може привести до втрати доступу до облікового запису Glovo, а також інших наслідків відповідно до місцевого законодавства.

Права Glovo на проведення комплексної перевірки щодо цих Керівних принципів

Зацікавлені особи Glovo розуміють застосовне законодавство та дотримуються його вимог. Зацікавлені особи Glovo вселяють довіру, беручи на себе відповідальність, діючи з дотриманням принципів етики та заохочуючи чесне та відкрите обговорення.

Glovo має право проводити комплексну перевірку, щоб переконатися у тому, що зацікавлені особи дотримуються цих Керівних принципів щодо місць, де або з яких товари або послуги надаються Glovo. Такі перевірки можуть проводитися на щорічній основі у звичайні робочі години, при цьому компанія Glovo повинна надати попереднє письмове повідомлення про свій намір провести таку перевірку не менше, ніж за 60 днів до запланованої дати проведення перевірки. Перевірки здійснюватимуться таким чином, щоб завдавати мінімум незручностей бізнесу та діяльності зацікавлених осіб Glovo.

Перед проведенням такої перевірки співробітники або незалежні представники Glovo (які не повинні бути конкурентами зацікавлених осіб Glovo) повинні підписати відповідні угоди про конфіденційність.

Для проведення такої перевірки зацікавлені особи Glovo повинні надати співробітникам і/або незалежним представникам Glovo (у відповідних випадках) розумний доступ до відповідної інформації про політику та процедури зацікавлених осіб Glovo. Якщо для проведення перевірки потрібно більше 2 трудоднів з боку зацікавлених осіб Glovo, витрати, розумно понесені зацікавленими особами Glovo, можуть бути віднесені на рахунок Glovo. Якщо інше не погоджено у письмовій формі, Glovo не має права здійснювати перевірку будь-якої іншої конфіденційної інформації своїх зацікавлених осіб, включаючи: (a) інформацію про інших клієнтів або ділових партнерів зацікавлених осіб Glovo; (б) інформацію про вартість або ціни; (в) внутрішні опитування співробітників або результати таких опитувань; (г) демографічну інформацію про співробітників; (д) інформацію про скарги або судові позови; (е) інформацію, що захищена адвокатською таємницею; та (є) непублічні персональні дані співробітників (включаючи індивідуальні записи про навчання).

Glovo не має права опитувати випадково обраних співробітників зацікавлених осіб Glovo.

У разі якщо під час перевірки були виявлені факти, що викликають занепокоєння, Glovo зобов’язується повідомити про це відповідній зацікавленій ​​особі, при цьому сторони можуть домовитися про зустріч, щоб обговорити проблеми, що виникли.

5.Забезпечення дотримання Керівних принципів

Glovo може періодично просити зацікавлених осіб надати дійсну документацію для забезпечення проведення належної перевірки облікових записів і/або послуг, що надаються Glovo. Зацікавлені особи повинні зберігати документацію, що підтверджує дотримання цих Керівних принципів і застосовних законів і нормативно-правових актів.

У разі недотримання цих Керівних принципів або застосовних законів, Glovo має право негайно припинити відносини з такою особою й/або повідомити про це у відповідні установи, регуляторні інстанції й/або правоохоронні органи. Якщо це дозволяється відповідним законодавством, Glovo повідомить зацікавленій особі про проблему та надасть такій особі розумну можливість вжити відповідних заходів до повідомлення про проблему у відповідні установи, регуляторні інстанції або правоохоронні органи.

У відповідних випадках (наприклад, коли це стосується постачальників, компаній і/або ділових партнерів) зацікавлені особи повинні постійно вдосконалювати механізми внутрішнього контролю, встановлюючи цілі, реалізовуючи плани та здійснюючи відповідні коригувальні дії, виходячи з недоліків, які були виявлені під час внутрішніх або зовнішніх оцінок, інспекцій або аналізу з боку керівництва.

Glovo заохочує культуру прозорості серед зацікавлених осіб та очікує, що вони впроваджуватимуть таку культуру у своїй організації та ланцюзі поставок, а також створять канал для конфіденційного повідомлення співробітниками про правові або етичні проблеми, в тому числі канал зв’язку з лінійним керівництвом і/або канали офіційного сповіщення. Всі зацікавлені особи повинні повідомляти про можливі порушення цих стандартів самими зацікавленими особами (або їх співробітниками, підрядниками, субпідрядниками або постачальниками). Зацікавлені особи також повинні повідомляти про будь-які проблеми, про які їм стало відомо, щодо фінансових справ і бухгалтерських практик Glovo, питань аудиту, корупції чи шахрайства або будь-яких дій співробітників Glovo, які не відповідають стандартам, викладеним у цих Керівних принципах.

Зацікавлені особи Glovo повинні забороняти будь-які дії, спрямовані проти своїх співробітників, які: (1) добросовісно висловлюють занепокоєння з приводу порушення закону й/або цих Керівних принципів; або (2) допомагають Glovo чи правоохоронним органам, надаючи інформацію для вирішення проблеми. У контексті цих Керівних принципів під такими діями слід розуміти несправедливе поводження, що є відповіддю на добросовісне висловлення занепокоєння (або будь-яку загрозу такого несправедливого поводження).

6.Зв’язок з Glovo

Щоб добросовісно повідомити про будь-які проблем, надішліть повідомлення електронної пошти у Каналі забезпечення відповідності Glovo (compliance@glovoapp.com).

Glovo розглядає всі повідомлення з належною серйозністю та суворим дотриманням конфіденційності. Залежно від характеру й обставин повідомлення, Glovo, у відповідних випадках, може співпрацювати із зацікавленими особами та іншими залученими сторонами для належного та своєчасного розв’язання проблеми.