Գերազանցության գնահատականը ստեղծվել է, որպեսզի գնահատի առաքիչի վարկանիշը՝ որպես անկախ մասնագետի։ Այն հիմնված է տարբեր չափանիշենրի վրա, օրինակ՝ հաճախորդի վարկանիշ, Գործընկերների կողմից սահմանված պիկ ժամերին առաքված պատվեր և այլ գործոններ, որոնք մանրամասնվում են հաջորդ բաժնում։

Միավորների համակարգը ստեղծվել է որոշելու համար, թե ինչ հերթականությամբ առաքիչները կարող են ժամեր ամրագրել հարթակում։ Այս կերպ Գործընկերները և օգտատերերը կարող են գնահատել առաքիչներին՝ նրանց վարկանիշը բարձրացնելու և օրացույցում առաջինը ժամանակահատվածներ ամրագրելու հանարավորություն տրամադրելու համար։
Հաշվի առնելով այս փաստը՝ Գերազանցության գնահատականն առաքիչին հնարավորություն է տալիս ամրագրել ժամանակահատվածներ նվազման կարգով՝ բարձրից ցածր։

Վերջերս, Գործընկերների և առաքիչների խանդրանքով, բանաձևը փոփոխվել է, որպեսզի ավելի լավ արտացոլի առաքիչների կատարելագործված ծառայությունների պարամետրերի ու արդյունքների փոփոխությունները։ Այսուհետ Գերազանցության գնահատականը կլինի 0-ից 5-ն ընկած միջակայքում գտնվող թիվ և կճշգրտվի ստորև մանրամասնված պարամետրերի համաձայն։ Պարամետրերի կշիռը տարբերվում է՝ կախված քաղաքից՝ համաձայն Գործընկերների և օգտատերերի տարբեր կարիքների։

Թարմացված բանաձևը բացի միավորների սանդղակն ու գանահատման համակարգը փոխելուց նաև ավելի զգայուն է փոփոխությունների նկատմամբ և ավելի լավ է արտացոլում այն, թե որքան պրոֆեսիոնալ կերպով է առաքիչի մատուցած ծառայությունն ընդունվում հարթակում ներգրավված տարբեր կողմերի կողմից։

Գնահատականն այլևս չի հաշվարկվում իրար հաջորդող վերջին 28 օրերի հիման վրա
Այժմ այն հաշվարկվում է՝ հիմնվելով նախորդ 28 օրերի արդյունքների վրա, երբ առաքիչն ամրագրել է առնվազն 1 ժամանակահատված
Նախկինում առաքիչի ծառայության մակարդակի բանաձևը հաշվարկում էր իրար հաջորդող նախորդ 28 օրերի հիման վրա։ Նոր բանաձևը ևս հիմք է ընդունում 28-օրյա միջինը, սակայն հաշվի է առնում միայն այն օրերը, երբ առաքիչն ամրագրել է առնվազն մեկ ժամանակահատված։ Դրանք կարող են լինել, օրինակ, ինչպես իրար հաջորդող վերջին 28 օրերը, այնպես էլ 3 ամիսների ընթացքում։ Սա նշանակում է, որ առաքիչները կարող են աշխատել իրենց հարմար օրերի, և Գերազանցության գնահատականը կհաշվարկի միայն այն օրերի հիման վրա, երբ նրանք աշխատել են։
Բանաձևի պարամետրերն այժմ ներառում են պատվերների քանակը, ամրագրված ժամանակահատվածների թիվը և աշխատած ժամերի քանակը
Այսուհետ պարամետրերը կհաշվարկվեն պատվերների քանակով, ամրագրված ժամանակահատվածներով և աշխատած ժամերով։
Սա նշանակում է, որ միևնույն վատ դրսևորումը տարբեր առաքիչների վրա տարբեր կերպ է անդրադառնում․ 10 պատվեր առաքած առաքիչի վրա 1 հաճախորդի բացասական վարկանիշը նույն կերպ չի ազդի, ինչ 2 պատվեր առաքած առաքիչի վրա 1 վատ վարկանիշը։
Վերջին համագործակցություններն ավելի կարևոր են, քան եթե երկար ժամանակ է անցել
Բանաձևը գործում է այնպես, որ առաքիչի վերջին համագործակցություններն ավելի մեծ կշիռ ունեն, քան նրանք, որոնք տեղի են ունեցել 28-օրյա ժամանակահատվածի սկզբում։
Այս կերպ, մենք ուզում ենք վստահ լինել, որ այն առաքիչները, ովքեր Glovo հարթակում դրական դրսևորում են ունեցել և ջանքեր են գործադրել առաքման որակը բարելավելու ուղղությամբ իրենց գնահատականը բարձրացնելու և դրա արդյունքում ժամեր ամրագրելու առաջնահերթության հնարավորություն ստանան։
Նոր առաքիչներն այլևս չպետք է սպասեն մինչև 50-րդ պատվերը՝ գնահատական ստանալու համար
Գերազանցության գնահատականի նոր համակարգով նոր առաքիչները ստանում են իրենց մատուցած ծառայությունների գնահատականը 7 օր հետո, որոնցում ամրագրել են առնվազն մեկ ժամանակահատված։ Նրանք կտեսնեն իրենց գնահատականը հավելվածում արդեն 8-րդ օրը։

Այս հոդվածն օգտակար համարեցի՞ք: