Հիմնական եկամուտ

Ձեր եկամուտը հիմնված է կատարված ընդհանուր պատվերների վրա: Որքան շատ պատվերներ կատարեք հաշվարկային ժամանակահատվածում, այնքան ավելի բարձր կլինի Ձեր եկամուտը:

Պատվերի եկամուտը կազմված է մինչև 6 բաղադրիչից՝

Հիմնական վճար՝ Յուրաքանչյուր պատվերի համար գանձվում է բազային վճար:
Հեռավորությունը՝ կիլոմետրերի քանակը վերցնելու կետից մինչև առաքման կետ: Սա նշանակում է, որ որքան հեռու գնաք պատվեր գրանցելու համար, այնքան ավելի բարձր կլինի Ձեր եկամուտը:
Սպասելու ժամանակ՝ հինգ րոպե սպասելուց հետո դուք կստանաք հավելյալ եկամուտ մեկ րոպեի համար:
Ընտրովի՝ Հասցեի փոփոխություն՝ եթե պատվերը ստանալուց հետո հասցեն փոխվի հաճախորդի կողմից, դուք կստանաք դրամական փոխհատուցում:
Պրոմոներ՝ Եղանակային պայմանների, տոների, պիկ ժամի կամ գիշերային աշխատանքի համար դուք կստանաք պրոմո:
Մարտահրավերներ՝ ակտիվ մարտահրավերները կարող են Ձեզ հնարավաորություն տալ զգալիորեն ավելի շատ վաստակել, եթե կատարեք պայմանները:

Վերցնելու կետում սպասման ժամանակը սկսվում է, երբ դուք հասնում եք հավաքման կետ և գտնվում եք 100 մետր շառավղում:

Այդ պահից սպասման ժամանակը հաշվարկվում է և փոխհատուցվում է 5 րոպե սպասելուց հետո:

Սպասման ժամանակը ավարտվում է, երբ տեղի է ունենում երկու սցենարներից մեկը՝

Դուք հեռանում եք վերցնելու վայրից և գտնվում եք ռեստորանից 100 մետրից պակաս հեռավորության վրա:
Դուք հավելվածում նշում եք պատվերը որպես պատրաստ:

Խնդրում ենք հիշել, որ միայն օգտագործեք «Վերցնել ապրանքներ» կոճակը, եթե իրականում վերցնում եք ապրանքը: Համակարգը հասկանում է, որ դուք այլևս չեք սպասում վերցնելու կետում, այլ գնում եք դեպի հաճախորդը:

Օրինակ:

Եթե Ձեր պատվերի ամփոփագիրը ցույց է տալիս 7 րոպե սպասման ժամանակը, Ձեզ կվճարեն 2 րոպեի համար

Google Map-ը ավտոմատ կերպով հաշվարկում է պատվերի ընթացքում Ձեր անցած կիլոմետրերի քանակը: Ընդհանուր հեռավորությունը հաշվարկվում է հետևյալ երթուղիները համատեղելով՝ Ամենաարագ երթուղին այն կետից, որտեղից պատվեր եք ստացել, մինչև վերցնելու կետ: Ամենաարագ ճանապարհը վերցնելու կետից մինչև թողնելու կետ: Ձեր եկամուտը միշտ հիմնված կլինի Google Maps-ի նշած ամենակարճ երթուղու վրա՝ անկախ նրանից, թե Դուք որ երթուղիով կնախընտրեք գնալ:

Երաշխավորված եկամուտը առաքիչների համար փոխհատուցում է ֆիքսված գումարի տեսքով, եթե նրանք նվազագույն գումար չեն վաստակում կամ պատվերներ չեն ստանում:

Հիմնական եկամուտ
Լրացուցիչ եկամուտ
Վճարումներ
Ուղղորդումներ
Կանխիկ վճարվող պատվերներ
Անհատ Ձեռնարկատեր
Ի՞նչ է հաշիվ ապրանքագիրը
Հիմնական եկամուտ

Ձեր եկամուտը հիմնված է կատարված ընդհանուր պատվերների վրա: Որքան շատ պատվերներ կատարեք հաշվարկային ժամանակահատվածում, այնքան ավելի բարձր կլինի Ձեր եկամուտը:

Պատվերի եկամուտը կազմված է մինչև 6 բաղադրիչից՝

Հիմնական վճար՝ Յուրաքանչյուր պատվերի համար գանձվում է բազային վճար:
Հեռավորությունը՝ կիլոմետրերի քանակը վերցնելու կետից մինչև առաքման կետ: Սա նշանակում է, որ որքան հեռու գնաք պատվեր գրանցելու համար, այնքան ավելի բարձր կլինի Ձեր եկամուտը:
Սպասելու ժամանակ՝ հինգ րոպե սպասելուց հետո դուք կստանաք հավելյալ եկամուտ մեկ րոպեի համար:
Ընտրովի՝ Հասցեի փոփոխություն՝ եթե պատվերը ստանալուց հետո հասցեն փոխվի հաճախորդի կողմից, դուք կստանաք դրամական փոխհատուցում:
Պրոմոներ՝ Եղանակային պայմանների, տոների, պիկ ժամի կամ գիշերային աշխատանքի համար դուք կստանաք պրոմո:
Մարտահրավերներ՝ ակտիվ մարտահրավերները կարող են Ձեզ հնարավաորություն տալ զգալիորեն ավելի շատ վաստակել, եթե կատարեք պայմանները:

Վերցնելու կետում սպասման ժամանակը սկսվում է, երբ դուք հասնում եք հավաքման կետ և գտնվում եք 100 մետր շառավղում:

Այդ պահից սպասման ժամանակը հաշվարկվում է և փոխհատուցվում է 5 րոպե սպասելուց հետո:

Սպասման ժամանակը ավարտվում է, երբ տեղի է ունենում երկու սցենարներից մեկը՝

Դուք հեռանում եք վերցնելու վայրից և գտնվում եք ռեստորանից 100 մետրից պակաս հեռավորության վրա:
Դուք հավելվածում նշում եք պատվերը որպես պատրաստ:

Խնդրում ենք հիշել, որ միայն օգտագործեք «Վերցնել ապրանքներ» կոճակը, եթե իրականում վերցնում եք ապրանքը: Համակարգը հասկանում է, որ դուք այլևս չեք սպասում վերցնելու կետում, այլ գնում եք դեպի հաճախորդը:

Օրինակ:

Եթե Ձեր պատվերի ամփոփագիրը ցույց է տալիս 7 րոպե սպասման ժամանակը, Ձեզ կվճարեն 2 րոպեի համար

Google Map-ը ավտոմատ կերպով հաշվարկում է պատվերի ընթացքում Ձեր անցած կիլոմետրերի քանակը: Ընդհանուր հեռավորությունը հաշվարկվում է հետևյալ երթուղիները համատեղելով՝ Ամենաարագ երթուղին այն կետից, որտեղից պատվեր եք ստացել, մինչև վերցնելու կետ: Ամենաարագ ճանապարհը վերցնելու կետից մինչև թողնելու կետ: Ձեր եկամուտը միշտ հիմնված կլինի Google Maps-ի նշած ամենակարճ երթուղու վրա՝ անկախ նրանից, թե Դուք որ երթուղիով կնախընտրեք գնալ:

Երաշխավորված եկամուտը առաքիչների համար փոխհատուցում է ֆիքսված գումարի տեսքով, եթե նրանք նվազագույն գումար չեն վաստակում կամ պատվերներ չեն ստանում:

Glovo Հայաստանի Հանրապետություն » Հիմնական եկամուտ