Անհատ Ձեռնարկատեր

Անհատ ձեռնարկատերն այն ֆիզիկական անձն է, որն իրավունք ունի, առանց իրավաբանական անձ կազմավորելու, ինքնուրույն, իր անունից և իր ռիսկով մատուցել ծառայություն և վճարվել դրա դիմաց։ Ավելին կարող եք գտնել ասյտեղ։
Միկրո Անհատ Ձեռնարկատերը այն ԱՁ-ն է որի տարեկան եկամուտը չի գերազանցում 24 միլիոն դրամը, հետևաբար, միկրո ԱՁ-ն ազատվում է ԱՁ-ին առնչվող որոշ պարտադիր հարկերից։
Glovo-ի հետ համագործակցելու համար ԱՁ-ի առկայությունը պարտադիր է։

ԱՁ բացելու համար պետք է մոտենաք պետական ռեգիստրի գործակալություն անձնագրով և սոց․ քարտով (կամ ID-ով) և ստանալ վկայականը (հասցե՝ Երևան, Կոմիտասի պող., 49/3 շենք)։ Հարցերի դեպքում կարող եք կապ հաստատել պետական ռեգիստրի գործակալության հետ:
Կարդացեք հաջորդ հոդվածը վերջին քայլը պարզելու համար։

պետական ռեգիստրի գործակալությունից ԱՁ վկայականը ստանալուց հետո, այն պետք է ներկայացնեք հաշվապահին 20 օրերի ընթացքում որպեսզի վերջինս փոխի այն միկրո ԱՁ-ի։
Հաշվապահ ընտրելիս կարող եք համագործակցել և՜ անհատ հաշվապահների, և՜ հաշվապահական կազմակերպությունների հետ։

Հիմնական եկամուտ
Լրացուցիչ եկամուտ
Վճարումներ
Ուղղորդումներ
Կանխիկ վճարվող պատվերներ
Անհատ Ձեռնարկատեր
Ի՞նչ է հաշիվ ապրանքագիրը
Անհատ Ձեռնարկատեր

Անհատ ձեռնարկատերն այն ֆիզիկական անձն է, որն իրավունք ունի, առանց իրավաբանական անձ կազմավորելու, ինքնուրույն, իր անունից և իր ռիսկով մատուցել ծառայություն և վճարվել դրա դիմաց։ Ավելին կարող եք գտնել ասյտեղ։
Միկրո Անհատ Ձեռնարկատերը այն ԱՁ-ն է որի տարեկան եկամուտը չի գերազանցում 24 միլիոն դրամը, հետևաբար, միկրո ԱՁ-ն ազատվում է ԱՁ-ին առնչվող որոշ պարտադիր հարկերից։
Glovo-ի հետ համագործակցելու համար ԱՁ-ի առկայությունը պարտադիր է։

ԱՁ բացելու համար պետք է մոտենաք պետական ռեգիստրի գործակալություն անձնագրով և սոց․ քարտով (կամ ID-ով) և ստանալ վկայականը (հասցե՝ Երևան, Կոմիտասի պող., 49/3 շենք)։ Հարցերի դեպքում կարող եք կապ հաստատել պետական ռեգիստրի գործակալության հետ:
Կարդացեք հաջորդ հոդվածը վերջին քայլը պարզելու համար։

պետական ռեգիստրի գործակալությունից ԱՁ վկայականը ստանալուց հետո, այն պետք է ներկայացնեք հաշվապահին 20 օրերի ընթացքում որպեսզի վերջինս փոխի այն միկրո ԱՁ-ի։
Հաշվապահ ընտրելիս կարող եք համագործակցել և՜ անհատ հաշվապահների, և՜ հաշվապահական կազմակերպությունների հետ։

Glovo Հայաստանի Հանրապետություն » Անհատ Ձեռնարկատեր - Հայաստանի Հանրապետություն