Կանխիկ վճարվող պատվերներ

Շատ հեշտ: Ահա թե ինչ կլինի, եթե հաճախորդը վճարի կանխիկ դրամ՝
Հաճախորդը կատարում է պատվեր Glovo-ում՝ կանխիկ վճարման հնարավորությամբ
Դուք գնում եք վերցնելու կետ, իսկ հավելվածը կտեղեկացնի հաճախորդի կողմից ընտրված վճարման տարբերակը:
Պատվերն առաքելիս դուք կստանաք հաճախորդների գումարը:
Ձեր կանխիկի մնացորդը մեծանում է, և համակարգը դա հաշվի կառնի այն դեպքում, երբ դուք պետք է վճարեք գործընկերներին կամ կարողանաք կանխիկացնել Ձեր վաստակած գումարը Ձեր ամրագրած ժամանակահատվածի ժամանակի վերջում:
Ձեր կանխիկացրած գումարը կհանվի Ձեր հաջորդ հաշիվ-ապրանքագրից:

Լավ գաղափար կարող է լինել՝ բացի Ձեր անձնական դրամապանակից օգտագործել ևս մեկը, որպեսզի առանձնացնեք հաճախորդներից ստացված գումարները և խուսափեք շփոթությունից:
Հիմնական եկամուտ
Լրացուցիչ եկամուտ
Վճարումներ
Ուղղորդումներ
Կանխիկ վճարվող պատվերներ
Անհատ Ձեռնարկատեր
Ի՞նչ է հաշիվ ապրանքագիրը
Կանխիկ վճարվող պատվերներ

Շատ հեշտ: Ահա թե ինչ կլինի, եթե հաճախորդը վճարի կանխիկ դրամ՝
Հաճախորդը կատարում է պատվեր Glovo-ում՝ կանխիկ վճարման հնարավորությամբ
Դուք գնում եք վերցնելու կետ, իսկ հավելվածը կտեղեկացնի հաճախորդի կողմից ընտրված վճարման տարբերակը:
Պատվերն առաքելիս դուք կստանաք հաճախորդների գումարը:
Ձեր կանխիկի մնացորդը մեծանում է, և համակարգը դա հաշվի կառնի այն դեպքում, երբ դուք պետք է վճարեք գործընկերներին կամ կարողանաք կանխիկացնել Ձեր վաստակած գումարը Ձեր ամրագրած ժամանակահատվածի ժամանակի վերջում:
Ձեր կանխիկացրած գումարը կհանվի Ձեր հաջորդ հաշիվ-ապրանքագրից:

Լավ գաղափար կարող է լինել՝ բացի Ձեր անձնական դրամապանակից օգտագործել ևս մեկը, որպեսզի առանձնացնեք հաճախորդներից ստացված գումարները և խուսափեք շփոթությունից:
Glovo Հայաստանի Հանրապետություն » Կանխիկ վճարվող պատվերներ