Smernice zajednice Glovo za sve korisnike

Privredno društvo Glovo je posvećeno zastupanju najviših etičkih I profesionalnih standarda koji su usklađeni sa našim osnovnim vrednostima. Glovo utiče na milione ljudi koji svakog dana imaju odlična iskustva sa aplikacijom. Te pozitivne interakcije nam pomažu da definišemo ko smo. Odnos između privrednog društva Glovo I njegovih klijenata, kurira I partnera (u daljem tekstu: Korisnik ili Korisnici, neodređeno) I njihovo korišćenje aplikacije Glovo podležu ovim smernicama, koje su važan činilac u postizanju visokog učinka poslovanja privrednog društva Glovo.

Naši Standardi zajednice Glovo za sve korisnike (u daljem tekstu: Smernice) u skladu su sa Kodeksom etičkog I poslovnog ponašanja privrednog društva Glovo I povezanim politikama I procedurama, koje su utvrđene u standardnim praksama koje treće strane povezane sa poslovanjem privrednog društva Glovo moraju da zastupaju.

Privredno društvo Glovo je posvećeno pružanju pomoći korisnicima u poštovanju ovih standarda. U tu svrhu, privredno društvo Glovo objavljuje Smernice zajednice Glovo za sve korisnike na svom vebsajtu.

Na prvi pogled, ove smernice suštinski su sazdane na mreži osnovnih vrednosti privrednog društva Glovo: gas, dobro raspoloženje, poniznost, briga I vrednosti „Glownership”. Naše osnovne vrednosti oblikuju kulturu I definišu karakter našeg privrednog društva. Usmeravaju naše ponašanje I donošenje odluka, kao I to kako se u poslovanju vodimo etičkim načelima I integritetom. Svaku osnovnu vrednost podržavaju posebni načini ponašanja za koje očekujemo da I korisnici aplikacije Glovo takođe poštuju u svom poslovanju.

1.Korišćenje aplikacije

Korisnici aplikacije Glovo svesni su svog uticaja na zajednicu I teže tome da na minimum svedu sopstveni negativan uticaj kako bi očuvali funkcionisanje aplikacije.

 • Zakoni

  Korisnici aplikacije Glovo moraju da poštuju sve važeće zakone, druge propise I standarde.

 • Primereno korišćenje
 • Korisnici aplikacije Glovo obavezuju se da koriste aplikaciju Glovo na primeren način, bez zloupotrebe I/ili ostvarivanja dobiti usled neprimerenog korišćenja aplikacije.

2.Interakcije korisnika sa drugim licima

Korisnici aplikacije Glovo koriste mogućnosti udruživanja širom organizacije I na različitim geografskim lokacijama u cilju ujednačene isporuke/kupovine/prodaje izuzetnih proizvoda I usluga. One razumeju I poštuju zakone I druge propise koji se primenjuju na njihovo poslovanje.

 • Poštovanje pravila konkurencije

  Korisnici aplikacije Glovo poštuju pravila lojalne konkurencije gde god da posluju. Naročito, korisnici aplikacije Glovo razumeju I poštuju pravila lojalne konkurencije prema drugim korisnicima I njihovom korišćenju aplikacije.

  Stoga se korisnici ne ponašaju na način koji bi se mogao smatrati nelojalno konkurentskim prema drugim korisnicima.

 • Obaveza primerenog korišćenja

  Kako je navedeno u prethodno tekstu, korisnici se obavezuju na primereno korišćenje aplikacije. Stoga se takođe obavezuju da ne zloupotrebljavaju njene funkcije, što može naškoditi svih korisnicima u zajednici Glovo.

3.Tolerancija u pogledu korišćenja platforme

Korisnici aplikacije Glovo razumeju da sve radnje usmerene ka ostvarivanju dobiti u okviru aplikacije koje su štetne po korisnike eksploatacijom funkcija aplikacije predstavljaju zloupotrebu.

Bez obzira na to, evo nekoliko primera zloupotrebe:

 • Zloupotreba rezervisanja I uklanjanja rezervisanja radnog vremena

  Korisnici aplikacije Glovo znaju da ako zloupotrebe funkciju u aplikaciji koja daje mogućnost da slobodno biraju vreme korišćenja, time čine štetu drugim korisnicima na čije korišćenje aplikacije to utiče.

 • Zloupotreba ponovnog dodeljivanja ili otkazivanja

  Korisnici aplikacije Glovo znaju da ako zloupotrebe ponovno dodeljivanje porudžbina ili ako ih otkažu, da to utiče na iskustvo drugih korisnika u korišćenju aplikacije.

 • Cene proizvoda

  Korisnici aplikacije Glovo razumeju da kada prodaju proizvode moraju da ažuriraju cene I ako to ne učine, to može izazvati štetu drugim korisnicima.

 • Nepostojanje proizvoda

  Korisnici aplikacije Glovo znaju da moraju imati na stanju sve proizvode koji su uključeni u porudžbinu I da, ako ih nemaju, moraju obavestiti druge korisnike koji su u nju uključeni.

 • Neregularni proizvodi

  Korisnici aplikacije Glovo znaju da kada prodaju, prevoze ili kupuju proizvode koji su neregularni ili nezakoniti to predstavlja zloupotrebu, pošto je privredno društvo Glovo posvećeno tome da ne podstiče korisnike aplikacije Glovo da se upuštaju u nezakonite radnje putem aplikacije, te Glovo upozorava korisnike da ako se putem njihovih identifikacionih naloga obavljaju neregularne radnje, da Glovo zadržava pravo da blokira I suspenduje te naloge I o tome obavesti lokalne organe, koji mogu primeniti pravne sankcije.

4.Posledice

Pošto je privredno društvo Glovo posvećeno svojim korisnicima I želi da imaju odlično iskustvo u korišćenju aplikacije, Glovo može preduzeti radnje kako bi obezbedilo da poštuju Smernice.

Stoga, ako Glovo ili korisnik primete da neki drugi korisnik zloupotrebljava aplikaciju ili učestvuje u zloupotrebi, privredno društvo Glovo može onemogućiti nalog tog korisnika koji je zloupotrebljava.

Ugovorne strane se obaveštavaju da ih druga lica mogu ocenjivati. Sistem ocenjivanja primarno je I suštinski namenjen za korišćenje u okruženju zajednice prilikom korišćenja aplikacije Glovo. Glovo može odlučiti da koristi sistem ocenjivanja u svrhe platforme. Kako bi se transparentnost uslova privrednog društva Glovo održala, Glovo će uvek objavljivati glavne parametre koji se koriste za rangiranje I razloge relativnog značaja tih glavnih parametara u odnosu na druge parametre, kao I sve promene u sistemu ocenjivanja. U slučaju lica koja koriste Glovo putem logističkih usluga treće strane (u daljem tekstu: Ugovarač), ona će obavestiti kurire o sistemu ocenjivanja I povezanim informacijama.

5.Kontakt

Izveštaji o neprimerenom korišćenju moraju se podnositi privrednom društvu Glovo. Sva pitanja prijavljuju nam se u dobroj veri putem imejla.

Glovo sve navode shvata ozbiljno I sa strogom poverljivošću. U zavisnosti od prirode I okolnosti navoda, privredno društvo Glovo može zatražiti da sarađuje – ako je I kada je potrebno – sa korisnicima I drugim licima na koje ti navodi utiču kako bi postiglo ispravno I blagovremeno rešenje.