Lične nezgode

Za vreme trajanja narudžbine osiguravajuće društvo pokriva dostavljače za telesne povrede koje mogu pretrpeti, u skladu sa određenim pokrićem polise.

Zatražite osiguranje
Odgovornost prema trećim stranama

“Tokom čitavog trajanja narudžbine, osiguravajuće društvo pokriva korisnika platforme za materijalne i telesne štete nanesene trećim stranama.
U slučaju korišćenja motocikla/automobila, štete trećih strana moraju biti pokrivene obaveznim osiguranjem vozila u vlasništvu vozača.
U slučaju nanošenja bilo kakve štete trećoj strani tokom saradnje putem platforme, preporučujemo vam da tražite kontakt podatke pogođenog lica kako bi osiguravajuće društvo moglo pravilno da postupi.”

Zatražite osiguranje