Oceno odličnosti smo ustvarili zato, da ocenimo ugled dostavljavca kot neodvisnega strokovnjaka glede na različna merila, kot so ocene strank, dostavljena naročila med termini z velikim povpraševanjem pri partnerjih in druge spremenljivke, ki so podrobno opisane v naslednjem razdelku.

Ocenjevalni sistem smo zasnovali zato, da določimo vrstni red, po katerem lahko dostavljavci dostopajo do terminov v platformi. Je način, s katerim partnerji in uporabniki ocenijo dostavljavce, povečajo njihov ugled in jim omogočijo, da prvi dostopajo do terminov v koledarju.
Na tej podlagi Ocena odličnosti omogoči dostavljavcu dostop do rezervacije terminov. Ta dostop se za dostavljavce odpira po padajočem vrstnem redu, od tistih z visoko do tistih z nizko oceno.

Skladno z zahtevami partnerjev in dostavljavcev smo nedavno preoblikovali formulo, da bolje odraža spremembe parametrov in rezultatov, kadar se dostavljavci izboljšujejo pri dostavah naročil. Od zdaj naprej bo Ocena odličnosti izražena s številko od 0 do 5 in se bo prilagajala glede na parametre, ki so podrobno opisani spodaj. Vsak parameter ima drugačno težo, ki se razlikuje od kraja do kraja, skladno s potrebami partnerjev in uporabnikov.

Poleg spremenjene lestvice in sistema ocenjevanja je nadgrajena formula tudi bolj občutljiva na spremembe in bolje odraža, kako strokovnost dostavljavcev zaznavajo drugi deležniki v platformi.

Ocena ne temelji več na zadnjih 28 zaporednih dnevih
Zdaj upošteva samo prejšnjih 28 dni, v katerih je dostavljavec rezerviral vsaj 1 termin
Prej je bila formula izračunana na podlagi ravni storitve, ki so jo izkazali dostavljavci v prejšnjih 28 zaporednih dneh. Tudi nova formula meri 28-dnevno povprečje, ampak upošteva samo dneve, ko je dostavljavec rezerviral vsaj en termin. Lahko gre za zadnjih 28 zaporednih dni ali pa na primer za 28 dni v obdobju 3 mesecev. To pomeni, da se lahko dostavljavci povežejo s platformo po svoji želji, Ocena odličnosti pa bo izračunana samo na podlagi dni, ko so dejansko sodelovali.
Parametri formule sedaj upoštevajo število naročil, število rezerviranih terminov in ur sodelovanja.
Od zdaj naprej bodo parametri ovrednoteni po številu naročil, rezerviranih terminov in ur sodelovanja.
To pomeni, da ena slaba izkušnja na različne dostavljavce ne vpliva na enak način: dostavljavec, ki je dostavil 10 naročil in prejel 1 slabo oceno stranke, ne bo prejel enake Ocene odličnosti kot dostavljavec, ki je dostavil 2 naročili in prejel 1 slabo oceno.
Nedavna sodelovanja so pomembnejša kot tista iz bolj davne preteklosti
Formula je zasnovana tako, da imajo nedavna sodelovanja dostavljavcev večjo težo kot tista z začetka 28-dnevnega obdobja.
Tako zagotavljamo, da dostavljavci, ki primerno uporabljajo platformo Glovo in se trudijo izboljšati svoje dostave naročil, dobijo priložnost, da zvišajo svojo oceno in tako prej dobijo dostop do izmen.
Novim dostavljavcem za svojo oceno ni več potrebno čakati na 50 naročil
Z novo Oceno odličnosti se storitve novih dostavljavcev ocenijo po 7 dneh sodelovanja, če v tem času rezervirajo vsaj en termin. Osmi dan bodo lahko videli svojo oceno v aplikaciji.

wog-feedback-title