Prijava

25 minut pred začetkom časovnega termina prejmeš obvestilo za prijavo v mobilnem telefonu. Klikni obvestilo ali odpri aplikacijo za dostavljavce, da potrdiš svojo razpoložljivost med rezerviranim časovnim terminom.
Če je tvoja aplikacija za dostavljavce zamrznila ali ne deluje pravilno, poskusi izvesti naslednja tri dejanja:  
Preveri, ali tvoja internetna povezava deluje pravilno
Zapri aplikacijo za dostavljavce, vključno z izvajanjem v ozadju, in jo znova odpri
Ponovno zaženi svoj telefon
Se še vedno ne moreš prijaviti? Izbriši in ponovno naloži aplikacijo za dostavljavce. Prenesi aplikacijo
Prevzem naročil
Gotovinska plačila in stanje sredstev
Naročila, plačana z gotovino
Vrste naročil
Časovni termini
Prijava
Prijava

25 minut pred začetkom časovnega termina prejmeš obvestilo za prijavo v mobilnem telefonu. Klikni obvestilo ali odpri aplikacijo za dostavljavce, da potrdiš svojo razpoložljivost med rezerviranim časovnim terminom.
Če je tvoja aplikacija za dostavljavce zamrznila ali ne deluje pravilno, poskusi izvesti naslednja tri dejanja:  
Preveri, ali tvoja internetna povezava deluje pravilno
Zapri aplikacijo za dostavljavce, vključno z izvajanjem v ozadju, in jo znova odpri
Ponovno zaženi svoj telefon
Se še vedno ne moreš prijaviti? Izbriši in ponovno naloži aplikacijo za dostavljavce. Prenesi aplikacijo
Glovo Republika Slovenija » Prijava - Republika Slovenija