Osnovni zaslužek

Tvoj zaslužek je odvisen od vseh dostavljenih naročil. Več naročil kot dostaviš v obračunskem obdobju, višji je tvoj zaslužek. Zaslužek za naročilo je razčlenjen na 6 delov:

Osnovna postavka: Za vsako naročilo velja osnovna postavka.
Razdalja: število kilometrov od mesta prevzema do dostavnega mesta. Večja kilometrina pri dostavi naročila pomeni višji zaslužek.
Čakalna doba: po petih minutah čakanja prejmeš dodaten zaslužek za vsako minuto.
Izbirno: Sprememba naslova: če stranka po prejemu naročila spremeni naslov za dostavo, prejmeš denarno nadomestilo.
Promocijske akcije: v primeru slabih vremenskih razmer, za praznike ali med obdobji velikega povpraševanja prejmeš dodaten zaslužek s promocijami.
Izzivi: aktivni izzivi so lahko odskočna deska za občutno višji zaslužek, če izpolniš vse pogoje izziva.

Čakalna doba na mestu prevzema se začne, ko prideš na mesto prevzema in nisi oddaljen več kot 100 m od njega. Od tega trenutka začne teči čakalna doba: nadomestilo začneš prejemati po 5 minutah čakanja. Čakalna doba se zaključi, ko se zgodi naslednje:

Zapustiš mesto prevzema in si več kot 100 m oddaljen od restavracije.
V aplikaciji naročilo označiš kot prevzeto.

Prosimo, da izbereš gumb za prevzem naročila le, ko naročilo dejansko prevzameš. Sistem razume, da ne čakaš več na mestu prevzema, ampak si na poti do stranke. Primer: Če naročilo prikazuje čakalno dobo 7 minut, prejmeš nadomestilo za 2 minuti

Aplikacija Google Zemljevidi samodejno izračuna število kilometrov, prepotovanih med dostavo. Skupna razdalja se izračuna na podlagi kombinacije naslednjih poti: Najhitrejša pot od kraja, kjer si prejel naročilo, do mesta prevzema. Najhitrejša pot od mesta prevzema do dostavnega mesta. Tvoj zaslužek vedno temelji na najkrajši poti, ki je navedena v aplikaciji Google Zemljevidi, ne glede na izbrano pot.

Zagotovljeno minimalno plačilo je nadomestilo za dostavljavce v obliki fiksnega zneska, če dostavljavec ne zasluži minimalnega zneska ali ne prejme nobenih naročil.

Osnovni zaslužek
Dodaten zaslužek
Računi
Priporočila in napotitve
Naročila, plačana z gotovino
Osnovni zaslužek

Tvoj zaslužek je odvisen od vseh dostavljenih naročil. Več naročil kot dostaviš v obračunskem obdobju, višji je tvoj zaslužek. Zaslužek za naročilo je razčlenjen na 6 delov:

Osnovna postavka: Za vsako naročilo velja osnovna postavka.
Razdalja: število kilometrov od mesta prevzema do dostavnega mesta. Večja kilometrina pri dostavi naročila pomeni višji zaslužek.
Čakalna doba: po petih minutah čakanja prejmeš dodaten zaslužek za vsako minuto.
Izbirno: Sprememba naslova: če stranka po prejemu naročila spremeni naslov za dostavo, prejmeš denarno nadomestilo.
Promocijske akcije: v primeru slabih vremenskih razmer, za praznike ali med obdobji velikega povpraševanja prejmeš dodaten zaslužek s promocijami.
Izzivi: aktivni izzivi so lahko odskočna deska za občutno višji zaslužek, če izpolniš vse pogoje izziva.

Čakalna doba na mestu prevzema se začne, ko prideš na mesto prevzema in nisi oddaljen več kot 100 m od njega. Od tega trenutka začne teči čakalna doba: nadomestilo začneš prejemati po 5 minutah čakanja. Čakalna doba se zaključi, ko se zgodi naslednje:

Zapustiš mesto prevzema in si več kot 100 m oddaljen od restavracije.
V aplikaciji naročilo označiš kot prevzeto.

Prosimo, da izbereš gumb za prevzem naročila le, ko naročilo dejansko prevzameš. Sistem razume, da ne čakaš več na mestu prevzema, ampak si na poti do stranke. Primer: Če naročilo prikazuje čakalno dobo 7 minut, prejmeš nadomestilo za 2 minuti

Aplikacija Google Zemljevidi samodejno izračuna število kilometrov, prepotovanih med dostavo. Skupna razdalja se izračuna na podlagi kombinacije naslednjih poti: Najhitrejša pot od kraja, kjer si prejel naročilo, do mesta prevzema. Najhitrejša pot od mesta prevzema do dostavnega mesta. Tvoj zaslužek vedno temelji na najkrajši poti, ki je navedena v aplikaciji Google Zemljevidi, ne glede na izbrano pot.

Zagotovljeno minimalno plačilo je nadomestilo za dostavljavce v obliki fiksnega zneska, če dostavljavec ne zasluži minimalnega zneska ali ne prejme nobenih naročil.

Glovo Republika Slovenija » Osnovni zaslužek - Republika Slovenija