Ocena odličnosti in dosežki
Ocena odličnosti in dosežki
Predodelitve naročil

Ja. Naročilo lahko sprejmeš ali zavrneš. Vendar ne pozabi, da lahko zavrnjena naročila negativno vplivajo na Oceno odličnosti.

Če si naročilo že sprejel, vendar ga želiš preklicati, lahko to storiš v pregledu dostave. V desnem kotu pregleda dostave lahko izbereš križec za predodelitev naročila drugemu dostavljavcu.

Ja. Če pogosto predodeliš dohodna naročila ali že sprejeta naročila, lahko to negativno vpliva na Oceno odličnosti, saj odločitev vpliva na uporabo aplikacije strank, partnerjev in drugih dostavljavcev.

Predodelitve naročil
Samodejne dodelitve
Čakalne dobe
Ocena odličnosti
Predodelitve naročil

Ja. Naročilo lahko sprejmeš ali zavrneš. Vendar ne pozabi, da lahko zavrnjena naročila negativno vplivajo na Oceno odličnosti.

Če si naročilo že sprejel, vendar ga želiš preklicati, lahko to storiš v pregledu dostave. V desnem kotu pregleda dostave lahko izbereš križec za predodelitev naročila drugemu dostavljavcu.

Ja. Če pogosto predodeliš dohodna naročila ali že sprejeta naročila, lahko to negativno vpliva na Oceno odličnosti, saj odločitev vpliva na uporabo aplikacije strank, partnerjev in drugih dostavljavcev.

Glovo Republika Slovenija » Predodelitve naročil