Termini z velikim povpraševanjem so tisti termini, v katerih stranke oddajajo več naročil. Če dostavljaš naročila v teh terminih (določijo jih partnerji), ti to zviša Oceno odličnosti.
V aplikaciji so označeni z naslednjo ikono:

Za izračun terminov z velikim povpraševanjem sistem sešteje vsa naročila, ki jih sprejmeš med termini z velikim povpraševanjem v zadnjih 28 dneh. Upoštevaj, da šteje to, kdaj je naročilo sprejeto, in ne, kdaj ga zaključiš. To pomeni, da če naročilo sprejmeš med terminom z velikim povpraševanjem, vendar ga dokončaš po zaključku termina z velikim povpraševanjem, se bo naročilo še vedno upoštevalo. Če naročilo sprejmeš pred terminom z velikim povpraševanjem in ga zaključiš po začetku termina z velikim povpraševanjem, se naročilo ne bo upoštevalo.
Če nisi aktiven 7 ali več dni, bo aplikacija domnevala, da si na dopustu, in bo tvojo oceno na podlagi terminov z velikim povpraševanjem obdržala, dokler se ne vrneš, zato se tvoja Ocena odličnosti ne bo znižala.
wog-feedback-title