Područje za prijavu na web-stranice

Ako se želiš prijaviti prvi put, prvo se moraš registrirati.

Započni posjetom https://delivery.glovoapp.com/hr/register-url ili klikom na ikonu računa na navigacijskoj traci.
Odaberi gumb „Registriraj se“ ispod polja teksta
Odaberi korisničko ime, e-poštu i lozinku. Koristi istu adresu e-pošte kao onu koju koristiš u aplikaciji za dostavljače. Tvoja lozinka ne smije sadržavati nikakve posebne znakove (npr. „?“, „-“, „*“) ili velika slova. Idealna lozinka bila bi, primjerice, paul1234.

Ako si već registrirani korisnik, možeš se jednostavno prijaviti. Klikni ikonu računa na navigacijskoj traci ili posjeti https://delivery.glovoapp.com/hr/gl-login. Upiši istu adresu e-pošte koju koristiš u svojoj aplikaciji za dostavljače i odabranu lozinku.

Ako zaboraviš lozinku, možeš kliknuti na „Zaboravljena lozinka?“ Unesi adresu e-pošte kojom je izvršena registracija i klikni „postavi novu lozinku“. Dobit ćeš e-poruku za ponovno postavljanje lozinke. Svakako provjeri i neželjenu poštu

Izmjene profila
Zatvaranje računa
Područje za prijavu na web-stranice
Aplikacija
Područje za prijavu na web-stranice

Ako se želiš prijaviti prvi put, prvo se moraš registrirati.

Započni posjetom https://delivery.glovoapp.com/hr/register-url ili klikom na ikonu računa na navigacijskoj traci.
Odaberi gumb „Registriraj se“ ispod polja teksta
Odaberi korisničko ime, e-poštu i lozinku. Koristi istu adresu e-pošte kao onu koju koristiš u aplikaciji za dostavljače. Tvoja lozinka ne smije sadržavati nikakve posebne znakove (npr. „?“, „-“, „*“) ili velika slova. Idealna lozinka bila bi, primjerice, paul1234.

Ako si već registrirani korisnik, možeš se jednostavno prijaviti. Klikni ikonu računa na navigacijskoj traci ili posjeti https://delivery.glovoapp.com/hr/gl-login. Upiši istu adresu e-pošte koju koristiš u svojoj aplikaciji za dostavljače i odabranu lozinku.

Ako zaboraviš lozinku, možeš kliknuti na „Zaboravljena lozinka?“ Unesi adresu e-pošte kojom je izvršena registracija i klikni „postavi novu lozinku“. Dobit ćeš e-poruku za ponovno postavljanje lozinke. Svakako provjeri i neželjenu poštu

Glovo Bosnia » Područje za prijavu na web-stranice - Bosnia