Prve dostave

Želiš li koristiti aplikaciju Glovo za vršenje dostava, moraš zakazati i rezervirati svoje termine za predstojeći tjedan.
Radne sate možeš zakazati dva puta tjedno:

  • ponedjeljkom možeš rezervirati radno vrijeme za vikend
  • četvrtkom možeš rezervirati radno vrijeme za početak sljedećeg tjedna.

Prije nego što počneš koristiti aplikaciju, morat ćeš rezervirati svoje termine u kalendaru. Nakon što se prijaviš za svoj termin, spreman/na si za primanje narudžbi.

Imamo 5 savjeta kako bi ti narudžbe sigurno pristizale:

Prijavi se 25 minuta prije. Aplikacija za dostavljače podsjetit će te da se prijaviš 25 minuta prije početka odabranih termina. Na taj način obavještavaš sustav o svojoj raspoloživosti tijekom zakazanih sati.
Boravi u aktivnim područjima. Ako se prije početka termina premjestiš u aktivna područja svog grada, vjerojatno ćeš povećati svoje šanse za dobivanje narudžbe
Baterije potpuno napunjene. Provjerite jesu li vaše baterije potpuno napunjene kada se spajate na svoj utor. Imajte na umu da ako vam je baterija ispod 20%, možda se nećete moći povezati iz sigurnosnih razloga.
Uključi automatsko prihvaćanje narudžbi. Ako gumb za automatsko prihvaćanje ostane aktivan, narudžbe će ti biti lakše ponuđene. To pomaže da brže dobivaš narudžbe. Ako napraviš pauzu, ne zaboravi da ga možeš deaktivirati.
Dostavljaj s osmijehom. Vjerojatnije je da će ti korisnici dati pozitivnu ocjenu ako ih dočekaš s osmijehom.
Čišćenje ruksaka
Aplikacija
Ocjena izvrsnosti
Podrška
Pogodnosti
Prve dostave
Raspored spajanja na aplikaciju
Osiguranja
Materijali
Dokumenti
Zahtjevi
Prve dostave

Želiš li koristiti aplikaciju Glovo za vršenje dostava, moraš zakazati i rezervirati svoje termine za predstojeći tjedan.
Radne sate možeš zakazati dva puta tjedno:

  • ponedjeljkom možeš rezervirati radno vrijeme za vikend
  • četvrtkom možeš rezervirati radno vrijeme za početak sljedećeg tjedna.

Prije nego što počneš koristiti aplikaciju, morat ćeš rezervirati svoje termine u kalendaru. Nakon što se prijaviš za svoj termin, spreman/na si za primanje narudžbi.

Imamo 5 savjeta kako bi ti narudžbe sigurno pristizale:

Prijavi se 25 minuta prije. Aplikacija za dostavljače podsjetit će te da se prijaviš 25 minuta prije početka odabranih termina. Na taj način obavještavaš sustav o svojoj raspoloživosti tijekom zakazanih sati.
Boravi u aktivnim područjima. Ako se prije početka termina premjestiš u aktivna područja svog grada, vjerojatno ćeš povećati svoje šanse za dobivanje narudžbe
Baterije potpuno napunjene. Provjerite jesu li vaše baterije potpuno napunjene kada se spajate na svoj utor. Imajte na umu da ako vam je baterija ispod 20%, možda se nećete moći povezati iz sigurnosnih razloga.
Uključi automatsko prihvaćanje narudžbi. Ako gumb za automatsko prihvaćanje ostane aktivan, narudžbe će ti biti lakše ponuđene. To pomaže da brže dobivaš narudžbe. Ako napraviš pauzu, ne zaboravi da ga možeš deaktivirati.
Dostavljaj s osmijehom. Vjerojatnije je da će ti korisnici dati pozitivnu ocjenu ako ih dočekaš s osmijehom.
Glovo Hrvatska » Prve dostave - Hrvatska