Linii directoare pentru toți utilizatorii comunității Glovo

Glovo se angajează să respecte cele mai înalte standarde etice și profesionale, în concordanță cu valorile noastre de bază. Glovo are impact asupra milioanelor de oameni care zilnic au așteptări mari din partea noastră. Aceste interacțiuni pozitive ne ajută să definim cine suntem. Relația dintre Glovo și clienții, curierii și partenerii săi (în continuare „Utilizatorul” sau „Utilizatorii”) și utilizarea de către aceștia a aplicației Glovo sunt supuse acestor Linii directoare ce reprezintă o componentă importantă în obținerea unei performanțe ridicate în activitatea comercială Glovo.

Liniile directoare pentru toți utilizatorii comunității Glovo (în continuare „Linii directoare”) sunt în concordanță cu Codul de etică și Politica comercială Glovo, precum și cu politicile și procedurile companiei, care sunt incluse în practicile standard pe care terțele părți ce colaborează cu Glovo trebuie să le respecte.

Glovo se angajează să își ajute Utilizatorii să respecte aceste standarde. În acest scop, Glovo publică Liniile directoare ale comunității noastre Glovo pentru toți utilizatorii pe propriul website.

În principal, aceste linii directoare sunt incluse la baza valorilor principale Glovo: Gas, Good Vibes, Stay Humble, Care și Glownership. Valorile noastre de bază schițează cultura și definește caracterul companiei noastre. Ne ghidează comportamentul și modul de luare a deciziilor, precum și cum ne desfășurăm activitățile cu etică și integritate. Fiecare valoare de bază este susținută de comportamente specifice pe care ne așteptăm ca Utilizatorii să le respecte la rândul lor în propriile activități.

1.Utilizarea aplicației

Utilizatorii Glovo își cunosc impactul asupra comunității și se străduiesc să își reducă impactul negativ pentru a conserva funcționalitatea aplicației.

 • Legi aplicabile

  Utilizatorii Glovo trebuie să respecte toate legile, reglementările și standardele în vigoare.

 • Utilizare adecvată
 • Utilizatorii Glovo se obligă să utilizeze aplicația Glovo într-un mod corect, fără a abuza de aceasta și/sau pentru a face profit din utilizarea neadecvată a acesteia.

2.Interacțiunea utilizatorilor cu alte părți

Utilizatorii Glovo mobilizează puterea echipelor proprii în cadrul granițelor organizaționale și geografice pentru a livra/cumpăra/vinde produse și servicii excepționale în mod constant. Aceștia înțeleg și respectă legile și regulamentele aplicabile activității proprii.

 • Respectarea legilor privind concurența

  Utilizatorii Glovo respectă legile privind concurența loială oriunde își desfășoară activitatea. În mod special, Utilizatorii Glovo înțeleg și respectă regulile privind concurența loială față de alți Utilizatori și utilizarea aplicației.

  Astfel, Utilizatorii nu se angajează în comportamente ce pot fi considerate concurență neloială față de alți Utilizatori.

 • Obligație privind utilizarea adecvată

  După cum s-a menționat anterior, Utilizatorii se obligă să utilizeze aplicația în mod adecvat. De asemenea, se obligă să nu abuzeze de funcțiile acesteia, ceea ce ar dăuna tuturor Utilizatorilor din Comunitatea Glovo.

3.Toleranță cu privire la utilizarea platformei

Utilizatorii Glovo înțeleg că orice acțiune cu scopul de a obține prin aplicație un beneficiu ce provoacă daune altor Utilizatori prin exploatarea caracteristicilor aplicației constituie comportament abuziv.

Cu toate acestea, iată câteva exemple de comportament abuziv:

 • Rezervare abuzivă și anularea rezervării orelor

  Utilizatorii Glovo știu că dacă abuzează de funcțiile aplicației ce le oferă posibilitatea de a-și alege liber orele de utilizare, afectează utilizarea aplicației de către alți Utilizatori.

 • Realocări sau anulări abuzive

  Utilizatorii Glovo știu că daca realocă sau anulează comenzi în mod abuziv, afectează experiența de utilizare a aplicației a altor Utilizatori.

 • Prețuri de produs

  Utilizatorii Glovo înțeleg că, atunci când vând produse, trebuie să își mențină prețurile actualizate și neîndeplinirea acestei condiții provoacă daune altor Utilizatori.

 • Produse lipsă

  Utilizatorii Glovo știu că trebuie să dețină în stoc toate produsele incluse într-o comandă și, dacă au vreun produs lipsă, trebuie să comunice celorlalți Utilizatori implicați.

 • Produse neconforme

  Utilizatorii Glovo cunosc că vânzarea, transportarea sau cumpărarea produselor neconforme sau ilegale constituie comportament abuziv, deoarece Glovo se obligă să nu încurajeze Utilizatorii Glovo să se angajeze într-un comportament ilegal prin intermediul aplicației, iar Glovo avertizează Utilizatorii dacă sunt comise orice nereguli prin Identificarea proprie de cont, Glovo rezervându-și dreptul de a bloca și suspenda contul, precum și a raporta fapta către autoritățile locale ce pot impune sancțiuni.

4.Consecințe

Pentru că Glovo este devotat Utilizatorilor săi și dorește ca toți să aibă o experiență extraordinară în utilizarea aplicației, Glovo poate adopta măsuri pentru a se asigura că aceștia respectă Liniile directoare.

Astfel, dacă Glovo sau un Utilizator observă că alt Utilizator utilizează în mod abuziv aplicația sau se angajează în comportament abuziv, Glovo poate dezactiva contul Utilizatorului respectiv.

Prin prezentul Părțile sunt informate că ar putea fi evaluate de alte Părți. Sistemul de scor este în principal și în mod esențial intenționat pentru utilizarea într-un mediu de comunitate atunci când este folosită aplicația Glovo. Glovo poate decide să utilizeze sistemul de scor în scopurile utilizării platformei. Pentru a păstra transparența termenelor și condițiilor, Glovo va publica întotdeauna parametrii principali utilizați pentru clasificare și motivele pentru importanța relativă a respectivilor parametri principali în comparație cu alți parametri, precum și orice schimbări referitoare la sistemul de scor. În cazul părților ce utilizează Glovo prin Serviciile logistice terțe părți („Contractor”), vor informa Curierii despre sistemul propriu de scor și informațiile conexe.

5.Contact

Orice raportări de utilizare neadecvată trebuie efectuată către Glovo. Vă rugăm să vă raportați preocupările cu bună-credință prin email.

Glovo tratează toate acuzațiile cu seriozitate și cu strictă confidențialitate. În funcție de natura și circumstanțele acuzației, Glovo poate încerca să colaboreze - dacă este posibil - cu Utilizatorii și alte Părți afectate pentru a ajunge la o rezoluție adecvată și în timp util.