Czy chcesz zgłosić roszczenie ubezpieczeniowe?

Tak, miałem/łam kontuzję.

Roszczenie ubezpieczeniowe

Tak, spowodowałem/łam szkodę lub obrażenia osobie trzeciej.

Zgłoś roszczenie

Tak, byłem/am chory/chora

Zgłoś roszczenie

Zostałem rodzicem

Roszczenie ubezpieczeniowe
go down

Łatwe wypełnianie formularza

Po wypadku w sekcji profilu w aplikacji Kurier możesz bezpośrednio zgłosić zdarzenie firmie ubezpieczeniowej.

person braking the bike

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Partnerzy ubezpieczeniowi Allianz i Ferrer & Ojeda zapewniają ochronę ubezpieczeniową od momentu rozpoczęcia korzystania z aplikacji do nawet godziny po zakończeniu bloku czasowego.

Wypadki osobiste

Firma Ferrer & Ojeda chroni Cię w razie wypadku osobistego, hospitalizacji lub choroby.

Wypadki fizyczne

Po wypadku najważniejszą rzeczą, na której należy się skupić, jest powrót do zdrowia. Ferrer & Ojeda i Allianz zadbają o resztę.

Jak to działa

Aby zgłosić wniosek ubezpieczeniowy do firmy Ferrer & Ojeda, kliknij „Claim now” (Odbierz teraz).

step 1Wpisz dane osobowe.

step 2Uzupełnij dane identyfikacyjne.

step 3Dokładnie opisz wypadek

step 4Uploaded all your medical documents and accident evidence

step 5Wyraź zgodę na przetwarzanie danych i kliknij „Send” (Wyślij).

step 6Pomoc finansową uzyskasz od 30 do 60 dni po sprawdzeniu wniosku.

extra-benefit-illness-protection

Ochrona w razie choroby

Jeśli nie czujesz się dobrze, przerwij realizowanie dostaw. W razie choroby Twoje zarobki będą pokrywane do 30 dni.

Jak to działa

Możesz złożyć wniosek za pośrednictwem Ferrer & Ojeda. Wybierz typ zgłoszenia i rozpocznij proces.

step 1Naciśnij przycisk „Submit a request” (Zgłoś wniosek).

step 2Wybierz opcję „24/7 sickness” (Choroba).

step 3Wpisz dane osobowe.

step 4Uzupełnij dane identyfikacyjne i bankowe.

step 5Wpisz daty choroby.

step 6Dołącz dokumentację medyczną.

step 6Wyraź zgodę na przetwarzanie danych.

Pomoc finansową uzyskasz w ciągu 30 dni.

extra-benefit-hospital stay

Hospitalizacja

Jeśli znajdziesz się w szpitalu, część kosztów leczenia pokrywa polisa.

Jak to działa

Aby zgłosić firmie Ferrer & Ojeda roszczenie związane z pobytem szpitalnym, kliknij „Claim now” (Odbierz teraz).

extra benefit child payment

Nie tylko wypadki: wsparcie dla rodziców

Pomocna dłoń przydaje się również w chwilach radości. Ubezpieczenie zapewnia wsparcie rodzicom. Otrzymasz jednorazową wypłatę od firmy ubezpieczeniowej z okazji narodzin lub adopcji dziecka.

Be sure to add receipts of your purchase to the claim to receive the f\null amount. You'll need to attach one of the three (medical) documents:

step 1akt urodzenia w przypadku urodzenia dziecka;

step 2data przyjęcia w przypadku adopcji;

step 3data zdarzenia w przypadku poronienia.

Szkody wyrządzone osobom trzecim

Firma Ferrer & Ojeda zapewnia ubezpieczenie od szkód materialnych lub fizycznych na osobach trzecich. Pamiętaj, że ochrona ta dotyczy wyłącznie szkód na osobach trzecich, czyli uszkodzeń pojazdu lub ciała osób trzecich. Nie zwalnia Cię ono z obowiązku posiadania ubezpieczenia samochodu lub motocykla.

Dowody

Zanim wypełnisz formularz zgłoszeniowy, przygotuj dokumenty lub dowody (np. zdjęcia) wypadku. Firma Ferrer & Ojeda poprosi Cię o szczegółowe informacje na temat wypadku i deklarowanych strat.

person braking the bike
go down

Ochrona w razie zdarzeń osobistych

Nie tylko wypadki: wsparcie dla rodziców

It's always good to have a helping hand also in your most beautiful moments. The insurance offers you parent support. You receive a one-off payment from the insurance company when your child is born or adopted.

Odbierz teraz

Be sure to add receipts of your purchase to the claim to receive the full amount. You'll need to attach one of the three (medical) documents:

step 1akt urodzenia w przypadku urodzenia dziecka;

step 2data przyjęcia w przypadku adopcji;

step 3data zdarzenia w przypadku poronienia.