Nieszczęśliwe wypadki

W czasie realizacji zamówienia firma ubezpieczeniowa oferuje kurierowi ochronę w zakresie uszkodzeń ciała zgodnie z warunkami stosownej polisy.

Skorzystaj z ubezpieczenia
Odpowiedzialność wobec osób trzecich

"W czasie trwania zamówienia firma ubezpieczeniowa oferuje użytkownikowi platformy ochronę z tytułu podejmowanej aktywności w zakresie szkód na osobie i mieniu, które zostały poniesione przez osoby trzecie.
Szkody poniesione w wypadkach związanych z jazdą motocyklem lub samochodem pokrywane są z obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu kierowcy.
W razie spowodowania jakiekolwiek szkody w trakcie współpracy z platformą należy poprosić osobę poszkodowaną o dane do kontaktu. Dzięki temu firma ubezpieczeniowa będzie mogła odpowiednio zareagować."

Skorzystaj z ubezpieczenia