Preduzetništvo na točkovima: 3 priče Glovo dostavljača koji su postali preduzetnici

Preduzetništvo je koncept koji je deo našeg DNK od 2015. godine kada je naš izvršni direktor Oskar Pjer započeo avanturu onoga što je sada Glovo.

Put ka preduzetništvu zahteva hrabrost da se ideje pretoče u dela.

Da bismo prikazali primer tog duha, razgovarali smo sa Margaritom (vlasnicom „Menta y Limón“ u Španiji), Džonatanom (vlasnikom „Ruta 9“ u Portugalu) I Brajanom (vlasnikom „Beijing Restaurant“ u Keniji) o njihovim iskustvima preduzetništva među dostavljačima. Lične priče sa veoma različitim pozadinama, Ali sa zajedničkim ciljem – osnivanje sopstvenog biznisa.

Barselona, Španija
Upoznajte Margaritu
Vlasnica „Menta y Limón“
Porto, Portugal
Upoznajte Džonatana
Vlasnik „Ruta 9“
Najrobi, Kenija
Upoznajte Brajana
Vlasnik lanca „Beijing Restaurant“