Dodeljivanja drugom dostavljaču

Da, možeš da prihvatiš i odbiješ dolazne narudžbine. Međutim, imaj na umu da odbijene narudžbine mogu negativno da utiču na ocenu kvaliteta.

Ako si već prihvatio/la narudžbinu, ali želiš da je otkažeš, to možeš da uradiš u pregledu dostave. U desnom uglu pregleda dostave klikni na krstić da bi dodelio/la narudžbinu drugom dostavljaču.

Da, ako često ponovo dodeljuješ dolazne ili već prihvaćene narudžbine, to može negativno uticati na ocenu kvaliteta, jer utiče na korišćenje aplikacije od strane klijenata, partnera i drugih dostavljača.

Dodeljivanja drugom dostavljaču
Automatska dodeljivanja
Vreme čekanja
Ocena kvaliteta
Dodeljivanja drugom dostavljaču

Da, možeš da prihvatiš i odbiješ dolazne narudžbine. Međutim, imaj na umu da odbijene narudžbine mogu negativno da utiču na ocenu kvaliteta.

Ako si već prihvatio/la narudžbinu, ali želiš da je otkažeš, to možeš da uradiš u pregledu dostave. U desnom uglu pregleda dostave klikni na krstić da bi dodelio/la narudžbinu drugom dostavljaču.

Da, ako često ponovo dodeljuješ dolazne ili već prihvaćene narudžbine, to može negativno uticati na ocenu kvaliteta, jer utiče na korišćenje aplikacije od strane klijenata, partnera i drugih dostavljača.

Glovo Montenegro » Dodeljivanja drugom dostavljaču - Montenegro