Wynik doskonałości pomaga określić reputację Glovera jako niezależnego usługodawcy na podstawie takich kryteriów jak oceny klientów, zamówienia realizowane w godzinach wysokiego zapotrzebowania wskazanych przez partnerów oraz innych aspektów opisanych szczegółowo w tej części.

System punktacji powstał w celu ustalenia kolejności, według której poszczególni kurierzy mogą rezerwować godziny korzystania z naszej platformy. W ten sposób partnerzy i użytkownicy mogą oceniać kurierów i podwyższać ich reputację, umożliwiając im priorytetowy dostęp do bloków czasowych w kalendarzu.
Uzyskany tą metodą wynik doskonałości pozwala kurierom na rezerwowanie bloków czasowych, przy czym priorytet ma osoba z wyższym wynikiem.

Dotychczas wynik doskonałości był liczbą z zakresu od 1 do 100, a kurierzy musieli dostarczyć 50 zamówień, by w ogóle swój wynik poznać.

Formuła wcześniej stosowana obejmowała 3 rodzaje zmiennych:
  • Partnerów (godziny wysokiego zapotrzebowania i oceny partnerów)
  • Oceny klientów
  • Korzystanie z platformy (wydajność i staż)

Na podstawie uwag partnerów uznaliśmy, że system ten nie jest szczególnie wydajnym i niezawodnym sposobem oceny kurierów. Wyniki kurierów nie zmieniały się pomimo poprawy poziomu świadczonych przez nich usług.

Niedawno, zgodnie z prośbami partnerów i kurierów, zmieniliśmy metodykę obliczania wyniku, by lepiej odzwierciedlić zmiany poszczególnych jego składowych oraz poprawę poziomu dostaw realizowanych przez kurierów. Teraz wynik doskonałości będzie mieścił się w zakresie od 0 do 5 oraz zmieniał się na podstawie parametrów opisanych poniżej. Każdy parametr ma inną wagę, dostosowaną do potrzeb partnerów i użytkowników w poszczególnych miastach.

Nowa formuła obliczania wyniku, oprócz zmienionej skali oraz składników punktacji, trafniej uwzględnia zmiany parametrów i lepiej odzwierciedla profesjonalizm usług kuriera w oczach innych użytkowników platformy.

Wynik nie jest już obliczany na podstawie ostatnich 28 dni pod rząd. Zamiast tego bierzemy pod uwagę ostatnie 28 dni, w których kurier zarezerwował co najmniej 1 blok czasowy
Dotychczasowa formuła oceniała poziom obsługi zapewnianej przez kuriera w ciągu ostatnich 28 dni jeden po drugim. Nowa formuła również oblicza średnią z 28 dni, ale uwzględnia tylko dni, w których kurier zarezerwował co najmniej jeden blok czasowy. Może to być ostatnie 28 dni z rzędu, ale mogą to być także różne dni na przestrzeni 3 miesięcy.
To oznacza, że kurierzy mogą swobodnie współpracować, a wynik doskonałości będzie obliczany tylko na podstawie dni faktycznie realizowanych dostaw.
Teraz obliczenia uwzględniają także ilość zamówień, liczbę zarezerwowanych bloków czasowych oraz czas połączenia z aplikacją.
Od tego momentu parametry będą obliczane na podstawie ilości zamówień, zarezerwowanych bloków czasowych i godzin współpracy. Oznacza to, że niska jakość obsługi inaczej wpływa na ocenę poszczególnych kurierów.
Wynik kuriera, który dostarczył 10 zamówień i otrzymał 1 niską ocenę, zmieni się w mniejszym stopniu, niż gdyby dostarczył 2 zamówienia i również otrzymał 1 niską ocenę.
Oceny z niedawno realizowanych zamówień są ważniejsze od wyników uzyskiwanych dawniej
Formuła została opracowana w ten sposób, by niedawno realizowane dostawy miały większe znaczenie od tych z początku 28-dniowego okresu.
Dzięki temu kurierzy korzystający z platformy Glovo we właściwy sposób i starający się poprawić jakość obsługi mogą łatwiej podwyższyć swój wynik, a przez to mieć priorytet w wyborze bloków czasowych.
Nowi kurierzy nie muszą realizować 50 dostaw, by uzyskać wynik
Nowy wynik doskonałości jest obliczany dla początkujących kurierów już po 7 dniach współpracy, w których zarezerwowali co najmniej jeden blok czasowy. Na początek 8. dnia współpracy mogą sprawdzić swój wynik w aplikacji.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?