Faktury

Faktura składa się z trzech części:

 1. Danych osobistych.
 2. Zarobków.
 3. Korekt.

Twoje dane osobiste. Jeśli znajdziesz błąd lub chcesz zmienić swoje dane, kliknij opcję „Skontaktuj się z obsługą” w sekcji „Profil” w aplikacji. Następnie kliknij „Moje zarobki” i z menu wybierz „Problemy z fakturą”. Opisz, co chcesz zmienić. Dział obsługi skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin w celu weryfikacji.
Suma usług świadczonych przez Ciebie na rzecz innych użytkowników platformy, czyli łączny zarobek wygenerowany z zamówień i dodatkowych bonusów.
Korekt:
 • Gotówka otrzymana od klientów: gotówka, którą widzisz na swoim saldzie gotówkowym, i otrzymana od klientów.
 • Korekty administracyjne: zakup materiałów lub korekty na podstawie wcześniejszej faktury. Jeśli na przykład na wcześniejszej fakturze pojawiła się wartość ujemna, zostanie ona tu uwzględniona.

Faktury na pierwszy rzut oka mogą się wydawać nieco skomplikowane. Poniżej wyjaśniamy, co oznaczają poszczególne pozycje.

 • Łączny wynik: całkowite zarobki za dostawę zamówień. Zawiera bonusy, wyzwania i dodatki. Nie obejmuje jednak napiwków.
 • VAT: wysokość nałożonego podatku (w stosownych przypadkach).
 • Faktura łącznie: łączna kwota zarobków po nałożeniu podatków.
 • Łączna kwota otrzymanej gotówki: suma dziennych wypłat gotówki i gotówki odebranej na koniec okresu rozliczeniowego.
 • Gotówka odebrana na koniec okresu: suma pieniędzy, którą masz sobie wypłacić w dniu rozliczeniowym (poniedziałek); odnosi się do właśnie zakończonego okresu. Otrzymasz powiadomienie i zobaczysz, że saldo gotówkowe zmalało.
 • Suma dziennych wypłat gotówki: kwota otrzymana jako zaliczka na poczet zarobków – codziennie i w całym okresie rozliczeniowym (14 dni). Otrzymasz w aplikacji powiadomienie „WYPŁATA GOTÓWKI” z informacją o kwocie do wypłaty.
 • Łączna kwota napiwków od klientów: kwota napiwków otrzymanych od klientów.
 • Korekty administracyjne: suma dodatnich i ujemnych korekt opisanych poniżej:
 • Łącznie za sprzęt: korekta za materiały otrzymane w momencie aktywacji profilu. Kwota zostanie potrącona tylko na pierwszej fakturze, jeśli materiały zostały zakupione bezpośrednio w Glovo Store.
 • Należności z tytułu poprzednich usług: naliczane w przypadku ujemnej kwoty na poprzedniej fakturze.
 • Inne: inne korekty nieuwzględnione w poprzednich kategoriach (np. niedostarczone zamówienia, usunięta kwota gwarantowana w przypadku przepisanych zamówień lub noty kredytowe).
 • Korekty łącznie: suma wszystkich powyższych korekt (łączna kwota otrzymanej gotówki + łączna kwota napiwków od klientów + korekty administracyjne).
 • Łącznie do otrzymania: całkowita kwota, jaką otrzymasz przelewem bankowym.

Jeśli z jakiegoś powodu faktura do Ciebie nie dotarła lub chcesz poprosić o jej ponowne przesłanie, zrobisz to w aplikacji Glovo Courier.

Przejdź do sekcji „Profil”.
Kliknij opcję „Skontaktuj się z obsługą”.
Wybierz „Moje zarobki”, a następnie „Problemy z fakturą”.

W polu tekstowym możesz wpisać, jaką fakturę mamy Ci przesłać. Podaj jak najwięcej szczegółów. Dzięki temu otrzymasz odpowiedź z poprawnymi informacjami. Po wysłaniu wiadomości dokument powinien do Ciebie dotrzeć w ciągu 24 godzin.

Podstawowe zarobki
Dodatkowe zarobki
Faktury
Wypłaty
Polecenia
Gotówka
Wpłata salda gotówki
Kim jest partner logistyczny?
Ponowne przesyłanie faktury
Faktury

Faktura składa się z trzech części:

 1. Danych osobistych.
 2. Zarobków.
 3. Korekt.

Twoje dane osobiste. Jeśli znajdziesz błąd lub chcesz zmienić swoje dane, kliknij opcję „Skontaktuj się z obsługą” w sekcji „Profil” w aplikacji. Następnie kliknij „Moje zarobki” i z menu wybierz „Problemy z fakturą”. Opisz, co chcesz zmienić. Dział obsługi skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin w celu weryfikacji.
Suma usług świadczonych przez Ciebie na rzecz innych użytkowników platformy, czyli łączny zarobek wygenerowany z zamówień i dodatkowych bonusów.
Korekt:
 • Gotówka otrzymana od klientów: gotówka, którą widzisz na swoim saldzie gotówkowym, i otrzymana od klientów.
 • Korekty administracyjne: zakup materiałów lub korekty na podstawie wcześniejszej faktury. Jeśli na przykład na wcześniejszej fakturze pojawiła się wartość ujemna, zostanie ona tu uwzględniona.

Faktury na pierwszy rzut oka mogą się wydawać nieco skomplikowane. Poniżej wyjaśniamy, co oznaczają poszczególne pozycje.

 • Łączny wynik: całkowite zarobki za dostawę zamówień. Zawiera bonusy, wyzwania i dodatki. Nie obejmuje jednak napiwków.
 • VAT: wysokość nałożonego podatku (w stosownych przypadkach).
 • Faktura łącznie: łączna kwota zarobków po nałożeniu podatków.
 • Łączna kwota otrzymanej gotówki: suma dziennych wypłat gotówki i gotówki odebranej na koniec okresu rozliczeniowego.
 • Gotówka odebrana na koniec okresu: suma pieniędzy, którą masz sobie wypłacić w dniu rozliczeniowym (poniedziałek); odnosi się do właśnie zakończonego okresu. Otrzymasz powiadomienie i zobaczysz, że saldo gotówkowe zmalało.
 • Suma dziennych wypłat gotówki: kwota otrzymana jako zaliczka na poczet zarobków – codziennie i w całym okresie rozliczeniowym (14 dni). Otrzymasz w aplikacji powiadomienie „WYPŁATA GOTÓWKI” z informacją o kwocie do wypłaty.
 • Łączna kwota napiwków od klientów: kwota napiwków otrzymanych od klientów.
 • Korekty administracyjne: suma dodatnich i ujemnych korekt opisanych poniżej:
 • Łącznie za sprzęt: korekta za materiały otrzymane w momencie aktywacji profilu. Kwota zostanie potrącona tylko na pierwszej fakturze, jeśli materiały zostały zakupione bezpośrednio w Glovo Store.
 • Należności z tytułu poprzednich usług: naliczane w przypadku ujemnej kwoty na poprzedniej fakturze.
 • Inne: inne korekty nieuwzględnione w poprzednich kategoriach (np. niedostarczone zamówienia, usunięta kwota gwarantowana w przypadku przepisanych zamówień lub noty kredytowe).
 • Korekty łącznie: suma wszystkich powyższych korekt (łączna kwota otrzymanej gotówki + łączna kwota napiwków od klientów + korekty administracyjne).
 • Łącznie do otrzymania: całkowita kwota, jaką otrzymasz przelewem bankowym.

Jeśli z jakiegoś powodu faktura do Ciebie nie dotarła lub chcesz poprosić o jej ponowne przesłanie, zrobisz to w aplikacji Glovo Courier.

Przejdź do sekcji „Profil”.
Kliknij opcję „Skontaktuj się z obsługą”.
Wybierz „Moje zarobki”, a następnie „Problemy z fakturą”.

W polu tekstowym możesz wpisać, jaką fakturę mamy Ci przesłać. Podaj jak najwięcej szczegółów. Dzięki temu otrzymasz odpowiedź z poprawnymi informacjami. Po wysłaniu wiadomości dokument powinien do Ciebie dotrzeć w ciągu 24 godzin.

Glovo Polska » Faktury