Naš blog

Novo | Rukovanje otkazanim porudžbinama

30th мај 2024 · 3'

Sigurno si se više puta susreo/la sa situacijama u kojima klijent nije na mestu preuzimanja / ne javlja se na telefon. U tim situacijama porudžbina se otkazuje. Kako smo u prethodnom periodu primetili česte zloupotrebe ove funkcije, napravili smo novi proces koji za cilj ima pružanje najboljeg mogućeg iskustva klijentima, dostavljačima i partnerima.

Šta je novo?
Ukoliko si stigao/la na adresu dostave i označio/la da klijent nije na adresi dostave, nakon što istekne vreme da se klijent javi neophodno je, od 22.05.2023. godine, da otkazanu porudžbinu u roku od 24 časova odneseš na neku od sledećih lokacija:
Glovo (Idea) Express

Bulevar umetnosti 39, Beograd
(radno vreme 08 – 00h)

Google mape

Glovo (Idea) Express

Sarajevska 31, Beograd
(radno vreme 08 – 00h)

Google mape

Glovo (Idea) Express

Mite Ružića 3, Beograd
(radno vreme 08 – 00h)

Google mape

Glovo Office

Žorža Klemensoa 19, Beograd
(radno vreme ponedeljak – petak 08 – 17h)

Google mape


Kako ću biti plaćen/a i i zbog čega je došlo do izmene?
Ukoliko u roku od 24 časova odneseš otkazanu porudžbinu na neku od pomenutih lokacija, biće ti dodato 120 RSD na već apliciranu naknadu za otkazivanje porudžbine.

Ukoliko iz nekog razloga ne odneseš porudžbinu u pomenutom roku rizikuješ da ti stanje gotovine bude uvećano za iznos otkazane porudžbine.

Do promene je došlo usled uvećanog broja zloupotreba opcije od strane kako dostavljača tako i klijenata, te da bismo obezbedili najbolje moguće iskustvo bilo je neophodno uvesti promenu u sam proces rukovanja otkazanih porudžbina usled nepojavljivanja klijenta na adresi.
Share