Termini visoke potražnje su termini u kojima ima veći broj narudžbi. Isporučivanje narudžbi tijekom ovih termina (koje određuju Partneri) povećava tvoju ocjenu izvrsnosti.
Oni su u aplikaciji označeni sljedećom ikonom:

Kako bi izračunao termine visoke potražnje, sustav zbraja sve tvoje narudžbe prihvaćene tijekom termina visoke potražnje u proteklih 28 dana. Imaj na umu da je bitno vrijeme prihvaćanja narudžbe, a ne vrijeme dovršetka. To znači da, prihvatiš li narudžbu tijekom termina visoke potražnje, a dovršiš je nakon što završi termin visoke potražnje, ona se i dalje računa. Ako prihvatiš narudžbu prije početka termina visoke potražnje, a dovršiš je kad termin visoke potražnje započne, ona se neće računati.
Ako prekineš aktivnosti tijekom 7 ili više dana, aplikacija će to shvatiti kao da si na pauzi i zadržat će tvoj rezultat u terminima visoke potražnje dok se ne vratiš, tako da se tvoja ocjena izvrsnosti neće pokvariti.
Da li ti je ovaj članak pomogao?