შეკვეთის გადაბმები

დიახ, შემოსული შეკვეთების მიღება და უარყოფა ერთნაირად შეგიძლია. თუმცა, გაითვალისწინე, რომ უარყოფილ შეკვეთებს ცუდი გავლენა აქვს მასტერ რეიტინგის ქულაზე.

თუ შეკვეთა დადასტურებული გაქვს, მაგრამ გაუქმება გსურს, ამის გაკეთება მიტანის მიმოხილვიდან შეიძლება. მიტანის მიმოხილვის მარჯვენა კუთხეში დააჭირე ჯვარზე და შეკვეთის გადაბმა სხვა გლოვერზე მოხდება.

დიახ, თუ შემომავალი ან დადასტურებული შეკვეთის გადაბმა ხშირად მოგიწევს, ეს ყველაფერი შენს მასტერ რეიტინგის ქულაზე აისახება, რადგან აღნიშნული გავლენას ახდენს მომხმარებლების, პარტნიორებისა და სხვა გლოვერების მიერ აპლიკაციის გამოყენებაზე.

შეკვეთის გადაბმები
ავტომატური მიმაგრება
მოცდის დრო
მასტერ რეიტინგის ქულა
შეკვეთის გადაბმები

დიახ, შემოსული შეკვეთების მიღება და უარყოფა ერთნაირად შეგიძლია. თუმცა, გაითვალისწინე, რომ უარყოფილ შეკვეთებს ცუდი გავლენა აქვს მასტერ რეიტინგის ქულაზე.

თუ შეკვეთა დადასტურებული გაქვს, მაგრამ გაუქმება გსურს, ამის გაკეთება მიტანის მიმოხილვიდან შეიძლება. მიტანის მიმოხილვის მარჯვენა კუთხეში დააჭირე ჯვარზე და შეკვეთის გადაბმა სხვა გლოვერზე მოხდება.

დიახ, თუ შემომავალი ან დადასტურებული შეკვეთის გადაბმა ხშირად მოგიწევს, ეს ყველაფერი შენს მასტერ რეიტინგის ქულაზე აისახება, რადგან აღნიშნული გავლენას ახდენს მომხმარებლების, პარტნიორებისა და სხვა გლოვერების მიერ აპლიკაციის გამოყენებაზე.

Glovo Georgia » შეკვეთის გადაბმები