უბედური შემთხვევა გქონდა?

დიახ, ინციდენტი შემემთხვა

მოითხოვეთ უბედური შემთხვევის დაზღვევა

დიახ, ინციდენტი შემემთხვა მესამე პირთან ან ტრანსპორტირებულ საქონელთან დაკავშირებით

მოითხოვეთ პასუხისმგებლობის დაზღვევა
go down

შენი განაცხადის შევსება მარტივად

კურიერის აპლიკაციაში არსებული პროფილის განყოფილება შესაძლებლობას გაძლევს, გქონდეს პირდაპირი წვდომა, რათა შეიტანო სადაზღვევო განაცხადი უბედური შემთხვევის შემდგომ.

person braking the bike

იყავი დაცული: შენი დაზღვევა

სადაზღვევო პარტნიორები — Allianz და Ferrer & Ojeda გაზღვევენ იმ მომენტიდან, როცა იწყებ აპლიკაციის გამოყენებას და ის გრძელდება კავშირის დასრულებიდან ერთი საათის განმავლობაში.

პერსონალური ინციდენტები

Ferrer & Ojeda გიცავს პერსონალური უბედური შემთხვევის, ჰოსპიტალიზაციის ან ავადმყოფობის დროს.

ფიზიკური უბედური შემთხვევები

უბედური შემთხვევისას, ყურადღება უნდა გაამახვილო გამოჯანმრთელებაზე. Ferrer & Ojeda და Allianz იზრუნებენ სხვა დანარჩენზე

როგორ მუშაობს

უბედური შემთხვევისას Ferrer & Ojeda-ში სადაზღვევო განაცხადის დასაწყებად, დააჭირე ღილაკზე — „მოითხოვე ახლა“.

step 1შეიყვანე შენი პირადი მონაცემები;

step 2შეავსე საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია;

step 3მოგვაწოდე დეტალური ინფორმაცია შენი უბედური შემთხვევის შესახებ;

step 4ატვირთე შენი ყველა სამედიცინო დოკუმენტი და უბედური შემთხვევის მტკიცებულება

step 5დაეთანხმეთ მონაცემთა დამუშავებას და დააჭირეთ „გაგზავნას“

step 6შენ მიიღებ ფინანსურ მხარდაჭერას მოთხოვნის გადამოწმების შემდეგ 30-დან 60 დღის განმავლობაში

extra-benefit-illness-protection

ავადმყოფობისგან დაცვა

თუ თავს შეუძლოდ გრძნობ, გთხოვთ, არ შეასრულო შეკვეთები. შენი შემოსავალი ანაზღაურდება 30 დღემდე, ავადმყოფობის პერიოდში.

როგორ მუშაობს

შენ შეგიძლია წარადგინო სადაზღვევო მოთხოვნა Ferrer & Ojeda-ის საშუალებით. უბრალოდ აირჩიე მოთხოვნის ტიპი და დაიწყე პროცესი.

step 1დააჭირე ღილაკზე — „მოთხოვნის წარდგენა“

step 2აირჩიე „24/7 ავადმყოფობა“

step 3შეიყვანე შენი პერსონალური ინფორმაცია

step 4ჩაწერე შენი საიდენტიფიკაციო და საბანკო ინფორმაცია

step 5მიუთითე შენი ავადმყოფობის თარიღები

step 6დაამატე სამედიცინო ჩანაწერები

step 6დაადასტურე შენი თანხმობა

შენ მიიღებ ფინანსურ მხარდაჭერას 30 დღის განმავლობაში

extra-benefit-hospital stay

საავადმყოფოს დღეები

თუ საავადმყოფოში მოხვდები, დაიფარება შენი ზოგიერთი სამედიცინო ხარჯი.

როგორ მუშაობს

Ferrer & Ojeda-ში ჰოსპიტალიზაციის ხარჯების ანაზღაურების მოთხოვნისთვის, დააჭირე ღილაკზე — „მოითხოვე ახლა“

extra benefit child payment

უბედური შემთხვევების გარდა: მშობლის მხარდაჭერა

ყოველთვის კარგია, ცხოვრების ბედნიერ მომენტებში გქონდეს მხარდაჭერა. დაზღვევა გთავაზობს მშობლის მხარდაჭერას. შენ მიიღებ ერთჯერად გადახდას სადაზღვევო კომპანიისგან, შენი შვილის დაბადებისას ან ბავშვის შვილად აყვანის შემთხვევაში.

დარწმუნდი, რომ დაამატე შენი შესყიდვის ქვითრები სადაზღვევო განაცხადში, რათა თანხა მიიღო სრულად. უნდა დაურთო სამიდან ერთ-ერთი (სამედიცინო) დოკუმენტი

step 1დაბადების მოწმობა, შენი შვილის დაბადებისას

step 2შვილად აყვანის თარიღი, შვილად აყვანის შემთხვევაში

step 3მკვდრადშობადობისას, ამ შემთხვევის თარიღი.

მესამე პირისთვის მიყენებული ზიანი

Ferrer და Ojeda გთავაზობენ მესამე პირისთვის მიყენებული მატერიალური ან ფიზიკური ზიანის ანაზღაურებას. გახსოვდეს, რომ ეს ეხება მხოლოდ მესამე პირისთვის მიყენებულ ზიანს. ეს კი ნიშნავს, რომ თუ დაზიანდა სატრანსპორტო საშუალება ან ადამიანი შენ მიერ. ამ შემთხვევაში, მაინც გჭირდება საკუთარი დაზღვევა შენი ავტომობილის ან მოტოციკლისთვის.

დამადასტურებელი მტკიცებულებები

სადაზღვევო განაცხადის ფორმის შევსებამდე, დარწმუნდი, რომ გაქვს უბედურ შემთხვევასთან დაკავშირებული დოკუმენტები ან მტკიცებულებები (მაგ., ფოტოები). Ferrer და Ojeda მოგთხოვს შენი უბედური შემთხვევის დეტალებს და ინფორმაციას იმ ზარალის ოდენობაზე, რაზეც გსურს განაცხადის შევსება.

person braking the bike
go down

იფარება საგანგებო შემთხვევებისას

უბედური შემთხვევების გარდა: მშობლის მხარდაჭერა

It's always good to have a helping hand also in your most beautiful moments. The insurance offers you parent support. You receive a one-off payment from the insurance company when your child is born or adopted.

განაცხადე აქ

Be sure to add receipts of your purchase to the claim to receive the full amount. You'll need to attach one of the three (medical) documents:

step 1დაბადების მოწმობა, შენი შვილის დაბადებისას

step 2შვილად აყვანის თარიღი, შვილად აყვანის შემთხვევაში

step 3მკვდრადშობადობისას, ამ შემთხვევის თარიღი.