პროფილის ცვლილებები

შეგიძლიათ მიუთითოთ, იყენებთ არაელექტრო ან ელექტრო ავტომობილის ტიპს კურიერის აპლიკაციაში „პროფილის“ განყოფილებაში „პერსონალური ინფორმაცია“.

თქვენი მანქანის ტიპის შესაცვლელად, გადადით კურიერ აპში “პროფილი”” განყოფილებაში.

დააჭირე „მხარდაჭერის გუნდთან დაკავშირებაზე“
აირჩიეთ “პროფილი/მასალები” და გამოიყენეთ ჩამოსაშლელი მენიუ, რომელიც ნაპოვნია “პერსონალური ინფორმაციის” ქვეშ.
დააჭირეთ “სატრანსპორტო საშუალებას” და აღწერეთ მანქანის ტიპი, რომლითაც მიიღებთ.

მხარდაჭერის გუნდი დაგიკავშირდებათ 24 საათის განმავლობაში

თქვენი საბანკო მონაცემების შესაცვლელად, გადადით “პროფილის” განყოფილებაში კურიერის აპლიკაციაში.

დააჭირე „მხარდაჭერის გუნდთან დაკავშირებაზე“
აირჩიეთ “პროფილი/მასალები” და გამოიყენეთ ჩამოსაშლელი მენიუ, რომელიც ნაპოვნია “პერსონალური ინფორმაციის” ქვეშ.
დააჭირეთ “IBAN”-ს და ჩადეთ IBAN, რომელზეც გსურთ მიიღოთ თქვენი შემოსავალი

მხარდაჭერის გუნდი დაგიკავშირდებათ 24 საათის განმავლობაში.

პროფილის განახლება გლოვერის აპლიკაციის „პროფილის“ განყოფილებიდან შეგიძლია.

დააჭირე „მხარდაჭერის გუნდთან დაკავშირებაზე“
Select “Profile/Materials” and use the drop-down menu found under “Personal Information”
აირჩიე პროფილის შესაცვლელი დეტალი და აღწერე ის

The support team will get back to you within 24 hours

მიმართვის ფორმა გულისხმობს შენ მიერ არჩეულ სახელს, რომელიც შეიძლება განსხვავდებოდეს პირადობის მოწმობაში მოცემული სახელისაგან. გლოვერებს საშუალება აქვთ, გამოიყენონ მიმართვის ფორმა, თუ პირადობაში მოცემული სახელი არ ემთხვევა მათ გენდერულ გამოხატვას, არჩეული აქვთ დასავლური სახელი ან სხვა მიზეზი არსებობს. გაითვალისწინე, რომ მიმართვის ფორმის არჩევა არ ნიშნავს მეტსახელის გამოყენებას.

იურიდიული სახელი ნიშნავს პირადობის მოწმობასა ან სხვა ოფიციალურ საბუთში მოცემულ სახელსა და გვარს. თუმცა, არსებობს შემთხვევები, როდესაც იურიდიული სახელი არ ემთხვევა პირის მიმართვის სახელს. მაგალითად:

ადამიანი, რომელიც იდენტიფიცირდება, როგორც ტრანსგენდერი ან არაბინარული და მისი მიმართვის ფორმა განსხვავდება იურიდიული სახელისაგან
სხვა ეროვნების პირები, რომლებმაც დაირქვეს დასავლური სახელი

მიმართვის ფორმის დამატების შემდეგ, ის Glovo-ს აპლიკაციის ყველა მომხმარებლისთვის იქნება ცნობილი. მიმართვის ფორმა ხილულია მომხმარებლების, პარტნიორებისა და Glovo-ს თანამშრომლებისთვის. ზოგად შეტყობინებებში შესაბამისად იქნები მოხსენიებული, ხოლო ადმინისტრაციულ შეტყობინებებსა და ინვოისში შენი იურიდიული სახელი იქნება მოცემული.

შესაძლებელია, თუმცა, სასურველი არ არის. შენი მიმართვის ფორმის ხშირად შეცვლა შეიძლება ჩაითვალოს საეჭვო ქმედებად და/ან პლატფორმის არასათანადო გამოყენებად, რის შედეგადაც შენი ანგარიში გადაიხედება.

ჩემი ანგარიშის დახურვა
საიტზე შესვლის ადგილი
სახის ამოცნობა
აპლიკაციასთან დაკავშირებული პრობლემა
პროფილის ცვლილებები
პროფილის ცვლილებები

შეგიძლიათ მიუთითოთ, იყენებთ არაელექტრო ან ელექტრო ავტომობილის ტიპს კურიერის აპლიკაციაში „პროფილის“ განყოფილებაში „პერსონალური ინფორმაცია“.

თქვენი მანქანის ტიპის შესაცვლელად, გადადით კურიერ აპში “პროფილი”” განყოფილებაში.

დააჭირე „მხარდაჭერის გუნდთან დაკავშირებაზე“
აირჩიეთ “პროფილი/მასალები” და გამოიყენეთ ჩამოსაშლელი მენიუ, რომელიც ნაპოვნია “პერსონალური ინფორმაციის” ქვეშ.
დააჭირეთ “სატრანსპორტო საშუალებას” და აღწერეთ მანქანის ტიპი, რომლითაც მიიღებთ.

მხარდაჭერის გუნდი დაგიკავშირდებათ 24 საათის განმავლობაში

თქვენი საბანკო მონაცემების შესაცვლელად, გადადით “პროფილის” განყოფილებაში კურიერის აპლიკაციაში.

დააჭირე „მხარდაჭერის გუნდთან დაკავშირებაზე“
აირჩიეთ “პროფილი/მასალები” და გამოიყენეთ ჩამოსაშლელი მენიუ, რომელიც ნაპოვნია “პერსონალური ინფორმაციის” ქვეშ.
დააჭირეთ “IBAN”-ს და ჩადეთ IBAN, რომელზეც გსურთ მიიღოთ თქვენი შემოსავალი

მხარდაჭერის გუნდი დაგიკავშირდებათ 24 საათის განმავლობაში.

პროფილის განახლება გლოვერის აპლიკაციის „პროფილის“ განყოფილებიდან შეგიძლია.

დააჭირე „მხარდაჭერის გუნდთან დაკავშირებაზე“
Select “Profile/Materials” and use the drop-down menu found under “Personal Information”
აირჩიე პროფილის შესაცვლელი დეტალი და აღწერე ის

The support team will get back to you within 24 hours

მიმართვის ფორმა გულისხმობს შენ მიერ არჩეულ სახელს, რომელიც შეიძლება განსხვავდებოდეს პირადობის მოწმობაში მოცემული სახელისაგან. გლოვერებს საშუალება აქვთ, გამოიყენონ მიმართვის ფორმა, თუ პირადობაში მოცემული სახელი არ ემთხვევა მათ გენდერულ გამოხატვას, არჩეული აქვთ დასავლური სახელი ან სხვა მიზეზი არსებობს. გაითვალისწინე, რომ მიმართვის ფორმის არჩევა არ ნიშნავს მეტსახელის გამოყენებას.

იურიდიული სახელი ნიშნავს პირადობის მოწმობასა ან სხვა ოფიციალურ საბუთში მოცემულ სახელსა და გვარს. თუმცა, არსებობს შემთხვევები, როდესაც იურიდიული სახელი არ ემთხვევა პირის მიმართვის სახელს. მაგალითად:

ადამიანი, რომელიც იდენტიფიცირდება, როგორც ტრანსგენდერი ან არაბინარული და მისი მიმართვის ფორმა განსხვავდება იურიდიული სახელისაგან
სხვა ეროვნების პირები, რომლებმაც დაირქვეს დასავლური სახელი

მიმართვის ფორმის დამატების შემდეგ, ის Glovo-ს აპლიკაციის ყველა მომხმარებლისთვის იქნება ცნობილი. მიმართვის ფორმა ხილულია მომხმარებლების, პარტნიორებისა და Glovo-ს თანამშრომლებისთვის. ზოგად შეტყობინებებში შესაბამისად იქნები მოხსენიებული, ხოლო ადმინისტრაციულ შეტყობინებებსა და ინვოისში შენი იურიდიული სახელი იქნება მოცემული.

შესაძლებელია, თუმცა, სასურველი არ არის. შენი მიმართვის ფორმის ხშირად შეცვლა შეიძლება ჩაითვალოს საეჭვო ქმედებად და/ან პლატფორმის არასათანადო გამოყენებად, რის შედეგადაც შენი ანგარიში გადაიხედება.

Glovo Georgia » პროფილის ცვლილებები - Georgia