Fiksna zarada

Tvoja zarada se zasniva na ukupnim dovršenim narudžbinama. Što više narudžbina dostaviš tokom obračunskog perioda, to će ti zarada biti veća.

Zarada po narudžbini se sastoji od 6 komponenti:

Osnovna tarifa: Za svaku narudžbinu postoji osnovna naknada.
Razdaljina: broj kilometara od mesta preuzimanja do mesta dostave. To znači da što dalje putuješ da bi dostavio/la narudžbinu, to će tvoja zarada biti veća.
Vreme čekanja: nakon pet minuta čekanja, dobijaš dodatnu zaradu po minutu.
Opcionalno: Promena adrese: ako klijent promeni adresu nakon što primiš narudžbinu, dobićeš novčanu naknadu.
Bonusi: Za loše vremenske uslove, praznike, periode velike potražnje ili saradnju noću, dobićeš bonus.

Vreme čekanja na mestu preuzimanja počinje kada stigneš na mesto preuzimanja i nalaziš se u krugu od 100 metara.

Od tog trenutka vreme čekanja se meri i dobijaš kompenzaciju nakon 5 minuta čekanja.

Vreme čekanja se prekida kada se desi jedan od dva scenarija:

Napustio/la si mesto preuzimanja i nalaziš se na manje od 100 metara od restorana.
Označio/la si narudžbinu kao spremnu u aplikaciji.

Ne zaboravi da koristiš dugme „Preuzimanje proizvoda“ samo ako zaista preuzimaš proizvod. Sistem to prepoznaje kao da više ne čekaš na mestu preuzimanja, već da si na putu ka klijentu.

Primer:

Ako pregled narudžbine prikazuje vreme čekanja od 7 minuta, dobićeš zaradu za 2 minuta.

Google mape automatski izračunavaju broj kilometara pređenih tokom dostave. Ukupna razdaljina se izračunava na osnovu kombinacije sledećih ruta: Najbrža putanja od mesta gde si dobio/la narudžbinu do mesta preuzimanja. Najbrža putanja od mesta preuzimanja do mesta dostave. Tvoja zarada će se uvek zasnivati na najkraćoj ruti naznačenoj na Google mapama, bez obzira na rutu kojom odlučiš da se krećeš.

Zagarantovana zarada je naknada za dostavljače u vidu fiksne sume novca u slučaju da ne zarade minimalan iznos ili ne dobiju nijednu narudžbinu.

Fiksna zarada
Dodatna zarada
Preporuke
Glovo novac
Fiksna zarada

Tvoja zarada se zasniva na ukupnim dovršenim narudžbinama. Što više narudžbina dostaviš tokom obračunskog perioda, to će ti zarada biti veća.

Zarada po narudžbini se sastoji od 6 komponenti:

Osnovna tarifa: Za svaku narudžbinu postoji osnovna naknada.
Razdaljina: broj kilometara od mesta preuzimanja do mesta dostave. To znači da što dalje putuješ da bi dostavio/la narudžbinu, to će tvoja zarada biti veća.
Vreme čekanja: nakon pet minuta čekanja, dobijaš dodatnu zaradu po minutu.
Opcionalno: Promena adrese: ako klijent promeni adresu nakon što primiš narudžbinu, dobićeš novčanu naknadu.
Bonusi: Za loše vremenske uslove, praznike, periode velike potražnje ili saradnju noću, dobićeš bonus.

Vreme čekanja na mestu preuzimanja počinje kada stigneš na mesto preuzimanja i nalaziš se u krugu od 100 metara.

Od tog trenutka vreme čekanja se meri i dobijaš kompenzaciju nakon 5 minuta čekanja.

Vreme čekanja se prekida kada se desi jedan od dva scenarija:

Napustio/la si mesto preuzimanja i nalaziš se na manje od 100 metara od restorana.
Označio/la si narudžbinu kao spremnu u aplikaciji.

Ne zaboravi da koristiš dugme „Preuzimanje proizvoda“ samo ako zaista preuzimaš proizvod. Sistem to prepoznaje kao da više ne čekaš na mestu preuzimanja, već da si na putu ka klijentu.

Primer:

Ako pregled narudžbine prikazuje vreme čekanja od 7 minuta, dobićeš zaradu za 2 minuta.

Google mape automatski izračunavaju broj kilometara pređenih tokom dostave. Ukupna razdaljina se izračunava na osnovu kombinacije sledećih ruta: Najbrža putanja od mesta gde si dobio/la narudžbinu do mesta preuzimanja. Najbrža putanja od mesta preuzimanja do mesta dostave. Tvoja zarada će se uvek zasnivati na najkraćoj ruti naznačenoj na Google mapama, bez obzira na rutu kojom odlučiš da se krećeš.

Zagarantovana zarada je naknada za dostavljače u vidu fiksne sume novca u slučaju da ne zarade minimalan iznos ili ne dobiju nijednu narudžbinu.

Glovo Montenegro » Fiksna zarada