Klient nie znajduje się w miejscu dostawy
Spróbuj najpierw skontaktować się z klientem. Jeśli to niemożliwe, możesz poprosić o pomoc obsługę na czacie.
Karta klienta nie działa:
Aby uniknąć tego rodzaju problemów, zalecamy przekazanie zamówienia dopiero po złożeniu podpisu przez klienta. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, wyjaśnij uprzejmie klientowi, że musi wprowadzić nową kartę w aplikacji. Jeśli nie jest to możliwe, możesz poprosić o pomoc obsługę na czacie.

Punkt partnerski jest zamknięty:
Skontaktuj się z obsługą na czacie.
Partner nie ma jakiegoś produktu lub zamówienie jest nadal w trakcie realizacji:
Spróbuj rozwiązać problem bezpośrednio z klientem i partnerem. Jeśli nie zgadzasz się z rozwiązaniem, możesz dostarczyć zamówienie bez brakującego produktu, ale wtedy musisz przesłać paragon z nową kwotą łączną (nieobejmującą brakującego produktu). Partner otrzyma za zamówienie zaktualizowaną sumę.
Partner nie otrzymał zamówienia lub jeszcze go nie przygotował:

W takim przypadku warto skontaktować się z klientem i poinformować, że zamówienie będzie opóźnione. Klient doceni Twoją otwartość i prawdopodobnie wystawi Ci lepszą ocenę.

Cena na paragonie nie pokrywa się z ceną w aplikacji
Cenę w aplikacji możesz zmienić ręcznie, tak aby zgadzała się z ceną na paragonie. Nową kwotę wpisuj ostrożnie, ponieważ w razie pomyłki Twoim obowiązkiem będzie pokrycie wszelkich rozbieżności.
Sklep nie przyjmuje płatności kartą (dla zamówień „Cokolwiek”):
Wypłać gotówkę z bankomatu za pomocą karty i użyj jej do zapłacenia za zamówienie.
Sklep nie przyjmuje gotówki:
Skontaktuj się z obsługą i poproś o pomoc.
Musisz użyć innej metody płatności (karty lub gotówki), niż podana w aplikacji:
Skontaktuj się z obsługą i poproś o zmianę metody płatności.

Klient popełnił błąd i poprosił o „Cokolwiek”, używając przycisku „Dostawa Express”:
Poproś obsługę na czacie o zmianę typu zamówienia.
Klient popełnił błąd i poprosił o „Dostawę Express”, używając przycisku „Cokolwiek”:
Poproś obsługę na czacie o zmianę typu zamówienia.
Klient poprosił mnie o odebranie innego produktu z innego miejsca odbioru:
Spróbuj uprzejmie wyjaśnić, że powinien zamówić kolejne Glovo.
Klient poprosił o anulowanie zamówienia:
Spróbuj uprzejmie wyjaśnić klientowi, że powinien skontaktować się z obsługą bezpośrednio w aplikacji Glovo.
Klient poprosił o zmianę adresu:
Poproś obsługę na czacie o zmianę adresu.
Chcę przepisać zamówienie:
Jeśli zamówienie nie zostało jeszcze przez Ciebie zaakceptowane, możesz nacisnąć czerwony przycisk w lewym dolnym rogu ekranu. W innym wypadku skontaktuj się z obsługą. Tutaj możesz sprawdzić, jak przepisanie zamówienia wpływa na Twój wynik doskonałości.
Wpływ przepisania
Przydarzył mi się wypadek:
Zamówienie nie powinno zostać przyjęte. Możesz skontaktować się z obsługą na czacie i poprosić o pomoc.
Skorzystaj z ubezpieczenia
Wydaje mi się, że zamówienie zawiera materiał objęty ograniczeniami:
— Jakie materiały są objęte ograniczeniami?
Leki, duże ilości alkoholu, tytoń, leki, środki na receptę, produkty szkodliwe lub niedozwolone (kradzione bądź w inny sposób nielegalne). Jeśli odkryjesz, że zamówienie klienta zawiera produkt z powyższej listy, skontaktuj się z obsługą, która wyjaśni krok po kroku, jak należy postąpić w danej sytuacji. Ponadto, jeśli zamówienie obejmuje alkohol, warto poprosić klienta o dowód tożsamości w celu sprawdzenia jego wieku. Jeśli klient nie przekroczył jeszcze granicy wiekowej określonej w Twoim kraju, skorzystaj ze wsparcia obsługi na czacie.