Naš blog

Tipovi bonusa

23rd јун 2024 · 1'

Aplikacija za kurire ti daje veću vidljivost ka vrsti bonusa koji je primenjen na svaku isporučenu porudžbinu


Sekcija kalendar u aplikaciji za kurire ti omogućuje da vidiš koja vrsta bonusa se primenjuje u tvom terminu. Simboli u kalendaru pokazuju da li je bonus za loše vreme (kišu, sneg ili loše vreme) ili bonus za sat visoke potražnje primenjen u tvom terminu.Izveštaj o isporučenoj porudžbini daje ti uvid o ostvarenoj vrsti bonusa. Daje ti bolji uvid u vrstu i količinu bonusa koju su primenjeni na isporučenu porudžbinu. Videćeš ostvarenu zaradu koju su ostvario/la po vrsti bonusa.Simboli označavaju vrstu bonusa koji se primenjuje na termin.
Share