Kalendar rezervacija je dostupan dva puta nedeljno:
  • Ponedeljkom možete da rezervišete sate za vikend
  • Četvrtkom možete da rezervišete sate za početak naredne nedelje.
Uvek ćete dobiti obaveštenje sa podsetnikom da možete da izaberete sate (nećete dobiti obavešetenje ako ste već u aplikaciji).
Sate za saradnju možete da rezervišete u odeljku kalendar u Glover app-u. Dostupni sati prikazani su u beloj boji, dok su popunjeni obeleženi sivom. Potrebno je samo da dodirnete dostupne sate tokom kojih želite da sarađujete i oni će postati zeleni, što znači da su uspešno rezervisani. (Imajte u vidu da za sate označene katancem ne možete poništiti izbor).
Kalendar se prvo otvara dostavljačima sa najvećom ocenom kvaliteta.
Ako ste nov dostavljač, nećete imati ocenu kvaliteta dok ne dostignete 50 narudžbina.
Kada počnete da dostavljate narudžbine, vaša ocena kvaliteta se računa, ali nema nikakvog uticaja. Drugim rečima, moći ćete da rezervišete isti broj sati kao i prosečan dostavljač u vašem gradu. Ali čim dostavite 50 narudžbina, vaša ocena kvaliteta će doći do izražaja. Ocenu kvaliteta možete da proverite na svom profilu (u aplikaciji) i moći ćete da pristupite rezervaciji sati na osnovu tog rezultata.

Ako želite da uklonite sate koje ste rezervisali, to možete uraditi na dva načina:

  1. Ako želite da uklonite termin do 3 sata pre početka, to možete uraditi preko aplikacije.
  2. Ako termin koji želite da uklonite počinje za manje od 3 sata, morate da nas kontaktirate putem ćaskanja sa podrškom.

Ako se termin na vašem kalendaru pojavi u crvenoj boji, to može biti iz nekog od sledećih razloga:

Niste potvrdili dostupnost na vreme

Imajte na umu da morate to da uradite 15 minuta pre svog rezervisanog termina. Dobićete iskačuće obaveštenje na koje možete da kliknete da biste se povezali.

Ne nalazite se u području koje pokrivamo u vašem gradu

Pomoću mape u aplikaciji proverite da li ste unutar granica podešenih za primanje narudžbina.

Nemate dovoljno baterije

Proverite da li je vaš telefon napunjen i da li je baterija na više od 20%.

Da li ti je ovaj članak pomogao?