Нашият блог

Безопасност при транспортиране на хранителни продукти

11th декември 2023 · 1'

За Glovo, безопасността на всички потребители е на първо място. За да защитите себе си и клиентите и да гарантирате качеството на продуктите и храните, изпратени от партньори, е важно да знаете и прилагате на практика правилата за безопасност на храните при извършване на доставки.

  Поръчки:
 • Когато поръчката е от партньорски обект, уверете се при взимане, че тя е напълно запечатана и готова за доставка.
 • Ако поръчката е от категорията „Каквото пожелаеш“, уверете се, че всичко, което клиентът е поискал, е в чантата/торбичка. След това ви предлагаме по възможност да помолите обекта да запечата поръчката.
 • По време на вземане проверете външната опаковка, за да видите дали поръчката е замърсена, повредена и/или разлята.
 • Не забравяйте, че ако поръчката се разлее по време на доставката, винаги трябва да почистите раницата възможно най-скоро, за да избегнете кръстосано замърсяване.
раницаРаница Glovo:
 • Важно е Glovo раницата ви да е чиста, за да извършвате качествени доставки. Ето защо, след часовете на сътрудничество препоръчваме да почистите с кърпа със 70% алкохол и да оставите раницата да изсъхне естествено, преди да започнете да доставяте нови поръчки.
 • Препоръчваме ви да извършвате по-задълбочено почистване поне веднъж седмично, като използвате влажна кърпа с мек сапун. След като се отстранят замърсяванията, раницата се оставя да изсъхне.
 • Използвайте разделителите, които идват с раницата Glovo, за да поддържате храната топла или съответно студена, а напитките в различни пространства. Внимание: напитките винаги трябва да са поставени вертикално.
 • За да се избегне замърсяване, токсични вещества или продукти не могат да се транспортират.
Лична хигиена:
 • Измивайте ръцете си винаги, когато можете. Ако нямате достъп до санитарен възел в близост, дезинфекцирайте ръцете си с алкохолен гел при всяка доставка. Така ще предпазите себе си, както и клиентите.
 • Важно! Имайки предвид обстановката в която се намираме, винаги използвайте маската за лице.
 • За да получавате добри отзиви от клиенти винаги поддържайте личната си хигиена и използвайте свежи и чисти дрехи.
  червена колаАвтомобил и аксесоари:
 • Важно е често да дезинфекцирате повърхностите на вашия автомобил, както и ключовете, мобилното устройство, телефон и др.
 • Съветваме ви да не превозвате храни от други фирми, други хора и/или животни на места в близост до поръчката.
Дял