Рейтинг за успеваемост и постижения
Рейтинг за успеваемост и постижения
Превъзлагане

Да, може да приемате и отхвърляте постъпващите поръчки. Можете да го направите еднократно в рамките на деня като имате предвид, че това ще има негативен ефект върху вашия рейтинг. Ако го направите повече от веднъж, поръчката ще бъде превъзложена и вие ще бъдете изгонени от вашия слот.

Ако искате да превъзложите поръчката преди да сте я взели, може да го направите директно през приложението. може да го направите от раздела с общ преглед на доставката. В десния ъгъл на този раздел може да кликнете, за да възложите поръчката на друг куриер.Поръчката ви автоматично ще бъде превъзложена. Можете да го направите еднократно в рамките на деня като имате предвид, че това ще има негативен ефект върху вашия рейтинг. Ако го направите повече от веднъж, поръчката ще бъде превъзложена и вие ще бъдете изгонени от вашия слот.
Ако искате да превъзможите поръчката след като сте я взели, е нужно да се свържете с правилната контактната причина:
  • ако сте претърпели злополука- използвайте контактна причина: „Злополука“и поръчката ви ще бъде превъзложена.
  • ако имате проблем с превозното средство- излолзвайте контактна причина: „Повредено превозно средство“.
Ако по погрешка сте отбелязали, че сте взели поръчката, агент ще ви преназначи поръчката. Не забравяйте, че превъзлагането на поръчки се отразява негативно на вашия рейтинг и превъзложената поръчка няма да ви бъде заплатена.

  • Да, ако превъзлагате постъпващите поръчки или поръчки, които вече са приети, това ще повлияе отрицателно на Вашия рейтинг за успеваемост.
  • Всеки град има лимит на превъзлагания, след който следва изхвърляне от слотовете ви.

Превъзлагане
На разположение съм
Рейтинг за успеваемост
Превъзлагане

Да, може да приемате и отхвърляте постъпващите поръчки. Можете да го направите еднократно в рамките на деня като имате предвид, че това ще има негативен ефект върху вашия рейтинг. Ако го направите повече от веднъж, поръчката ще бъде превъзложена и вие ще бъдете изгонени от вашия слот.

Ако искате да превъзложите поръчката преди да сте я взели, може да го направите директно през приложението. може да го направите от раздела с общ преглед на доставката. В десния ъгъл на този раздел може да кликнете, за да възложите поръчката на друг куриер.Поръчката ви автоматично ще бъде превъзложена. Можете да го направите еднократно в рамките на деня като имате предвид, че това ще има негативен ефект върху вашия рейтинг. Ако го направите повече от веднъж, поръчката ще бъде превъзложена и вие ще бъдете изгонени от вашия слот.
Ако искате да превъзможите поръчката след като сте я взели, е нужно да се свържете с правилната контактната причина:
  • ако сте претърпели злополука- използвайте контактна причина: „Злополука“и поръчката ви ще бъде превъзложена.
  • ако имате проблем с превозното средство- излолзвайте контактна причина: „Повредено превозно средство“.
Ако по погрешка сте отбелязали, че сте взели поръчката, агент ще ви преназначи поръчката. Не забравяйте, че превъзлагането на поръчки се отразява негативно на вашия рейтинг и превъзложената поръчка няма да ви бъде заплатена.

  • Да, ако превъзлагате постъпващите поръчки или поръчки, които вече са приети, това ще повлияе отрицателно на Вашия рейтинг за успеваемост.
  • Всеки град има лимит на превъзлагания, след който следва изхвърляне от слотовете ви.

Glovo България » Превъзлагане - България