Печалби

Печалбата от дадена поръчка се сформира от следните компоненти:
Базова ставка: За всяка поръчка има базова такса. Тя в 1лв.
Двойна поръчка: Заплащането на втората поръчка е 0.50 лв в допълнение към базовата ставка.
Разстояние:
 • Километри от момента на приемане на поръчка до крайния клиент. Това означава, че колкото по-далеч трябва да пътувате, за да изпълните поръчка, толкова по-високи ще бъдат печалбите Ви.
 • За някой градове има минимална ставка за поръчка, независимо от вида на поръчката.
Време за изчакване: След престой от 5 минути в обекта за взимана на поръчка, ще получите допълнителна печалба от 0.02 лв за взяка изминала минута престой в обекта.
Допълнителен адрес:
 • След пристигане на адреса за доставка се окаже, че клиента е сбъркал адреса си, то трябва да се сръждете със Съпорта с контактна причина „Проблеми с адреса за доставка: Имате проблем с адреса на клиента:“ .Те ще ви назначат нова точна за доставка, за коята ще ви бъде заплатено допълнително на километър.
 • При доставка на B2B поръчка – Ако поръчката не може да бъде доставена на клиента, то трябва да се свържете със Съпорта с контактна причина “Проблем при доставка” -”Клиентът отсъства” или”Клиентът отказва поръчката”, за да ви се назначи обратен маршрут, за да върнете поръчката в обекта. Колометрите за връщането на поръчката ще ви бъдат заплатени. 
Бонуси: Това са коефициенти, които виждате при взимане на конкретен слот. Този коефициент се уножава по сбора от: базовата ставна, растоянието, времето за изчакване и при наличие на двойна поръчка.
Тежест: Вашият бонус коефициент ще се увеличи при следните ситуации:
 • Ако поръчката тежи между 9 – 15 кг, то бонус коефициента ще се увеличи с 0.25.
 • Ако поръчката тежи между 15- 25 кг, то бонус коефициента ще се увеличи с 0.35.
 • Ако поръчката тежи между 25-50 кг, то бонус коефициента ще се увеличи с 0.50.
 • За всеки следващо 10 кг над 50кг, получавате 0.25 към вашия  бонус коефициент.
Предизвикателства: Прочетете повече за тях тук.
Препоръчай приятел: Прочетет повече тук.
Отказани поръчки:
 • Ако куриерът е в обекта за взимане на поръчката и тя се откаже, куриерът получава базата умножена по бонус коефициента.
 • Ако куриетър е при клиента и поръчката се откаже, куруиерът получава цялото заплащане като нормално доставена поръчка.

Времето за изчакване в пункта за вземане започва да тече, когато пристигнете в пункта за вземане. От този момент нататък времето за изчакване започва да тече и след изтичане на 5 минути започва да се начисляват 00.2 лв. за всяка изминала минута. Времето за изчакване се прекратява в един от двата случая:
След напускате зоната за взимане.
Маркирате поръчката като готова в приложението.

Моля, не забравяйте да използвате бутона „Вземане на продукти“ само ако поръчката е във вас.

Печалбите Ви винаги ще се изчисляват на база на най-краткия маршрут, посочен в Google Maps, независимо от маршрута, който решите да следвате.

Плащанията се извършват чрез 3PL, които изплащат печалбите Ви.

 
Печалби
Допълнителни печалби
Препоръки
Процеси с парично салдо
Печалби

Печалбата от дадена поръчка се сформира от следните компоненти:
Базова ставка: За всяка поръчка има базова такса. Тя в 1лв.
Двойна поръчка: Заплащането на втората поръчка е 0.50 лв в допълнение към базовата ставка.
Разстояние:
 • Километри от момента на приемане на поръчка до крайния клиент. Това означава, че колкото по-далеч трябва да пътувате, за да изпълните поръчка, толкова по-високи ще бъдат печалбите Ви.
 • За някой градове има минимална ставка за поръчка, независимо от вида на поръчката.
Време за изчакване: След престой от 5 минути в обекта за взимана на поръчка, ще получите допълнителна печалба от 0.02 лв за взяка изминала минута престой в обекта.
Допълнителен адрес:
 • След пристигане на адреса за доставка се окаже, че клиента е сбъркал адреса си, то трябва да се сръждете със Съпорта с контактна причина „Проблеми с адреса за доставка: Имате проблем с адреса на клиента:“ .Те ще ви назначат нова точна за доставка, за коята ще ви бъде заплатено допълнително на километър.
 • При доставка на B2B поръчка – Ако поръчката не може да бъде доставена на клиента, то трябва да се свържете със Съпорта с контактна причина “Проблем при доставка” -”Клиентът отсъства” или”Клиентът отказва поръчката”, за да ви се назначи обратен маршрут, за да върнете поръчката в обекта. Колометрите за връщането на поръчката ще ви бъдат заплатени. 
Бонуси: Това са коефициенти, които виждате при взимане на конкретен слот. Този коефициент се уножава по сбора от: базовата ставна, растоянието, времето за изчакване и при наличие на двойна поръчка.
Тежест: Вашият бонус коефициент ще се увеличи при следните ситуации:
 • Ако поръчката тежи между 9 – 15 кг, то бонус коефициента ще се увеличи с 0.25.
 • Ако поръчката тежи между 15- 25 кг, то бонус коефициента ще се увеличи с 0.35.
 • Ако поръчката тежи между 25-50 кг, то бонус коефициента ще се увеличи с 0.50.
 • За всеки следващо 10 кг над 50кг, получавате 0.25 към вашия  бонус коефициент.
Предизвикателства: Прочетете повече за тях тук.
Препоръчай приятел: Прочетет повече тук.
Отказани поръчки:
 • Ако куриерът е в обекта за взимане на поръчката и тя се откаже, куриерът получава базата умножена по бонус коефициента.
 • Ако куриетър е при клиента и поръчката се откаже, куруиерът получава цялото заплащане като нормално доставена поръчка.

Времето за изчакване в пункта за вземане започва да тече, когато пристигнете в пункта за вземане. От този момент нататък времето за изчакване започва да тече и след изтичане на 5 минути започва да се начисляват 00.2 лв. за всяка изминала минута. Времето за изчакване се прекратява в един от двата случая:
След напускате зоната за взимане.
Маркирате поръчката като готова в приложението.

Моля, не забравяйте да използвате бутона „Вземане на продукти“ само ако поръчката е във вас.

Печалбите Ви винаги ще се изчисляват на база на най-краткия маршрут, посочен в Google Maps, независимо от маршрута, който решите да следвате.

Плащанията се извършват чрез 3PL, които изплащат печалбите Ви.

 
Glovo България » Печалби - България