Рейтинг за успеваемост и постижения
Рейтинг за успеваемост и постижения
Рейтинг за успеваемост

Рейтинга за успеваемост е създаден, за да оцени куриерите. Сформира се на базира на тежестта на различни критерии свързани с работния процес на куриера, спрямо всички останали куриери и града, в който се намират. Куриерите с по-висок рейтинг ще имат възможност да резервират слот по-рано от останалите.

Работни дни: Работен ден е всеки ден, в който куриерът се е чекирал и е работил в поне един слот, чекирал се е и е бил изгонен от поне един слот, резервирал е поне един слот и не е отменил резервацията му сам.
Нов куриер: Нов е всеки куриер, който има 14 (или по-малко) работни дни. Той започва да се конкурира с останалите куруиери от 15 тия ден.  Компонента „Доставени поръчни“ ще бъде с по-ниска стойност, до достигане на работен стаж от 28 дни.
Рейтинг при неработен/почивен ден: При неработен ден (ден без поръчки и слотове) рейтинга на куриера ще остане замразен, но ще продължи да влияе на останалите куриери. Ако куриера не работи в продължение на 28 дни, рейтигна ще продължи да бъде замразен, но ще спре да влияе на останалите куруери.

Рейтинг на клиенти: Отчита се процента на полижителни отзиви спрямо всички ( сбора на положителни и отрицателни) броя на отрицателните и положителните отзиви, които куриерът получава от клиенти.
Приети поръчки: Отчита се процента на приети поръчки спрямо всички ( сбора на приети и превъзложени поръчки от куруера).
Доставени поръчки: Отчира общия брой поръчки, доставени от куриера през последните 28 дни.
Отговорност: Отчита се процента на слотовете, в които куриера се е чекирал/карал, към слотовете, които е взел ( сбора на слотовете, които е карал и тези, които сам е освободил.
Слотове с диамант: Това са данни за последните 28 дни, през които куриера е работил. Взима се отношението между времето, през което куриера е бил с активна поръчка по време на слот с дамант към сбора на времето на всички стове с диаманти.
Неявяване: Отчита се процента на слотовете, в които куриера не се е чекирал, към сбора на тези , в които се чекирал и тези,  при които не се е явил.
 
Превъзлагане
На разположение съм
Рейтинг за успеваемост
Рейтинг за успеваемост

Рейтинга за успеваемост е създаден, за да оцени куриерите. Сформира се на базира на тежестта на различни критерии свързани с работния процес на куриера, спрямо всички останали куриери и града, в който се намират. Куриерите с по-висок рейтинг ще имат възможност да резервират слот по-рано от останалите.

Работни дни: Работен ден е всеки ден, в който куриерът се е чекирал и е работил в поне един слот, чекирал се е и е бил изгонен от поне един слот, резервирал е поне един слот и не е отменил резервацията му сам.
Нов куриер: Нов е всеки куриер, който има 14 (или по-малко) работни дни. Той започва да се конкурира с останалите куруиери от 15 тия ден.  Компонента „Доставени поръчни“ ще бъде с по-ниска стойност, до достигане на работен стаж от 28 дни.
Рейтинг при неработен/почивен ден: При неработен ден (ден без поръчки и слотове) рейтинга на куриера ще остане замразен, но ще продължи да влияе на останалите куриери. Ако куриера не работи в продължение на 28 дни, рейтигна ще продължи да бъде замразен, но ще спре да влияе на останалите куруери.

Рейтинг на клиенти: Отчита се процента на полижителни отзиви спрямо всички ( сбора на положителни и отрицателни) броя на отрицателните и положителните отзиви, които куриерът получава от клиенти.
Приети поръчки: Отчита се процента на приети поръчки спрямо всички ( сбора на приети и превъзложени поръчки от куруера).
Доставени поръчки: Отчира общия брой поръчки, доставени от куриера през последните 28 дни.
Отговорност: Отчита се процента на слотовете, в които куриера се е чекирал/карал, към слотовете, които е взел ( сбора на слотовете, които е карал и тези, които сам е освободил.
Слотове с диамант: Това са данни за последните 28 дни, през които куриера е работил. Взима се отношението между времето, през което куриера е бил с активна поръчка по време на слот с дамант към сбора на времето на всички стове с диаманти.
Неявяване: Отчита се процента на слотовете, в които куриера не се е чекирал, към сбора на тези , в които се чекирал и тези,  при които не се е явил.
 
Glovo България » Рейтинг за успеваемост - България