Нашият блог

Кой причина избирате за проблема, с който се сблъсквате?

14th юни 2024 · 1'

Всеки път, когато се сблъскаме с проблем, се надяваме той да бъде решен възможно най-бързо.

За да получим решение на нашата ситуация възможно най-скоро, е от съществено значение да знаем кои причини да избираме в процеса на контакт с поддръжката. Само по този начин ще сме уверени, че сме насочени към правилното лице, което да ни помогне.

Трябва да сте осведомени, че всеки път, когато изборът на причина в приложението не съответства на реалния проблем, с който се сблъскваме, ще бъдем пренасочени към правилната и подходяща причина за нашата ситуация. Затова е важно да осъзнаем значението на правилния избор.


Какви са стъпките?

Всички стъпки, които предоставяме за получаване на поддръжка от нас, са много по-организирани. Когато достъпите от приложението „“Профил > Поддръжка,““ ще видите следното:

1. Много прост режим на избор;

2. Интуитивна организация на опциите;

3. Прост език. С този оптимизиран модел за контакт всичко ще бъде по-лесно за вас.

Как да потърсите правилната причина за заявка на поддръжка?

Сценарий 1: Необходима поддръжка по време на поръчка.

1. Инциденти:

Изберете тази опция, ако имате инцидент или се сблъсквате с криминална ситуация по време на поръчката.

Инцидент: Имали сте инцидент по време на доставката на поръчката.

Повреда на превозното средство: Вашият автомобил, използван за доставка, се е повредил или е в неизправност.

Докладване за неподходящо поведение: Ако смятате, че не сте били третирани подобаващо от някой от агентите, партньорите, клиентите или друг куриер, можете да използвате тази секция, за да докладвате ситуацията.

Докладване за незаконни дейности: Ако подозирате измама в някоя от ситуациите, с които се сблъсквате, използвайте тази опция.

2. Прехвърляне на поръчки:

Ако не можете да изпълните една от назначените поръчки, можете да поискате преназначаването ѝ.

3. Докладване за лошо време:

Ако вали дъжд или снеговалеж, моля, докладвайте за лошото време от тук.

4. Затруднения при вземане на поръчки.

Ако се сблъскате със ситуации, които затрудняват вземането на поръчки, изберете опцията, която най-добре отговаря на вашата ситуация:

1. Неправилeн адрес за вземане на поръчката или затруднения при намирането му.

2. Проблеми с плащането при вземане на поръчката.

3. Поръчката е над 20 кг: Не можете да доставите тази поръчка, заявете помощ.

4. Поръчката вече е взета от друг куриер или и двамата чакате за същата поръчка.

5. Продуктът не е наличен: Магазинът/ресторантът няма един или повече продукти от вашата поръчка.

6. Партньорът не е получил поръчката: Таблетът на партньора не работи или има технически проблеми.

7. Партньорът не желае/не може да подготви поръчката поради технически проблеми.

8. Дълго време за чакане при вземане на поръчката: Има дълго чакане в магазина (време за подготовка, дълга опашка).

9. Магазинът/ресторантът не е достъпен или е затворен: Локацията на партньора е недостъпна или не можете да се свържете с техен представител.

5. Трудности при доставката на поръчката.

Ако се сблъскате с трудности при доставката на поръчката, изберете опцията, която най-добре отговаря на вашата ситуация:

1. Трудности с адреса: Адресът е неправилен или непълен.

2. Проблеми с плащането при доставката: Клиентът има проблеми с плащането за поръчката/поръчките.

3. Клиентът липсва: Клиентът не отговаря или не е достъпен.

4. Клиентът отказва поръчката: Клиентът вече не желае поръчката.

5. Поръчката е повредена: Поръчката е била повредена по време на доставката.

6. Проблеми с приложението: Имате трудности с приложението или не получавате поръчки.

7. Трудности при достъпа до детайлите на поръчката: Не можете да видите детайлите на поръчката.

8. Не може да се завърши поръчката: Не можете да завършите текущата поръчка.

9. Трудности при качването на касовата бележка: Не можете да качите снимка на касовата бележка.

6. Затруднения при връщане на отменени поръчки.

Изберете тази опция, ако се сблъсквате с трудности при връщането на отменени поръчки.

Сценарий 2: Проблеми без текуща поръчка

1. Инциденти

Достъпете опцията „Инциденти“ за ситуации, в които сте замесени в инцидент или сте жертва на престъпление.

1. Докладване за неподходящо поведение: Ако смятате, че не сте били третирани правилно от един от агентите, партньорите, клиентите или друг куриер, можете да използвате тази секция, за да докладвате за ситуацията.

2. Докладване за незаконни дейности: Ако имате подозрения за измама в някоя от ситуациите, с които се сблъсквате, използвайте тази опция.

2. Доставка на поръчки

Достъпете опцията „Доставка на поръчки“ за ситуации, в които се нуждаете от поддръжка за доставени поръчки или помощ за вашия профил.

1. Актуализация на профила: Искате да актуализирате информацията в своя профил.

2. Промяна на времевите слотове: Променете времевите слотове в ситуации, когато не можете да ги спазите или са възникнали непредвидени събития; Червен интервал: Разберете причината за прекъсване на текущия интервал или тези, които сте избрали.

3. Оборудване: Достъпете до опцията „Оборудване“ за ситуации, свързани с раници, якета, телефонна поддръжка, външни батерии и т.н.

4. Затваряне на профила: Искате да затворите профила си и да прекратите сътрудничеството си с Glovo.

3. Печалби

Достъпете до опцията „Печалби“ за ситуации, в които се нуждаете от пояснения или поддръжка за вашия доход чрез Glovo.

1. Моите корекции на печалбите за километраж: Искате преглед на преминатите километри в една от завършените поръчки.

2. Оценка на бонусите: Искате пояснения относно печалбите от бонуси или корекции.

3. Дневните печалби: Искате преоценка на дневните печалби.

4. Проблеми с фактурите/квитанциите: Искате пояснения относно една или повече фактури или един или повече квитанции.

5. Внасяне или теглене на паричния баланс: Искате да разберете или да поясните процеса на теглене или внасяне на паричния баланс.

4. Затруднения с приложението

Достъпете до тази опция за ситуации, когато приложението не функционира правилно.

1. Приложението не работи както трябва: Не получавате поръчки или изпитвате затруднения при приемането на поръчки.

2. Поръчката изчезна от приложението: В момента на доставката , поръчката не се вижда в приложението .

 

Дял