სარეიტინგო ქულა შეიქმნა გლოვერის, როგორც დამოუკიდებელი პროფესიონალის, რეპუტაციის შეფასებისთვის, რომელიც დაფუძნებულია ისეთ კრიტერიუმებზე, როგორიცაა მომხმარებლის შეფასება, პარტნიორების მიერ დადგენილი მაღალი მოთხოვნის საათების დროს შეკვეთების მიტანა და სხვა ცვლადები, რაც დეტალურადაა აღწერილი მომდევნო განყოფილებაში.

შეფასების სისტემა შექმნილია იმისთვის, რომ განისაზღვროს, რომელ გლოვერებს შეუძლიათ პლატფორმაში საათებზე წვდომის ქონა. იგი პარტნიორებსა და მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს, შეაფასონ გლოვერები, გაზარდონ მათი რეპუტაცია და მიანიჭონ პირველადი წვდომა კალენდარში არსებულ საათებზე.
შესაბამისად, მასტერ რეიტინგის ქულა გლოვერს აძლევს საათებზე წვდომას კლებადი თანმიმდევრობით, მაღლიდან დაბლა.

აქამდე, მასტერ რეიტინგის ქულა იყო რიცხვი 1-დან 100-მდე და გლოვერებს მინიმუმ 50 შეკვეთის მიტანა ესაჭიროებოდათ მისი გააქტიურებისთვის.

წინა ფორმულა ცვლადების 3 ჯგუფისგან შედგებოდა:
  • პარტნიორები (მაღალი მოთხოვნის საათები და პარტნიორების შეფასებები)
  • მომხმარებლების შეფასებები
  • ქცევა პლატფორმაზე (ეფექტურობა და სტაჟი)

თუმცა, პარტნიორებისგან მიღებული გამოხმაურების თანახმად, ეს სისტემა გლოვერების შეფასებისთვის ნაკლებად ეფექტური და სანდო იყო. გლოვერები ერთ ქულაზე იყვნენ გაჩერებულები, მათი მომსახურების დონის გაუმჯობესების მიუხედავად.

პარტნიორებისა და გლოვერების მოთხოვნის შესაბამისად, ცოტა ხნის წინ მოხდა ფორმულის ხელახლა შედგენა, იმისთვის რომ უკეთესად აისახოს ცვლილებები პარამეტრებში და გლოვერების გაუმჯობესებული მომსახურება შეკვეთების მიტანისას. ამიერიდან, მასტერ რეიტინგის ქულა შედგება 0-დან 5-მდე ციფრისგან და იგი გაითვალისწინებს ქვემოთ მოცემულ პარამეტრებს. ყველა პარამეტრს განსხვავებული დატვირთვა აქვს, რომელიც დამოკიდებულია ქალაქზე, მომხმარებლებისა და პარტნიორების სხვადასხვა მოთხოვნის გათვალისწინებით.

განახლებული ფორმულა, ქულის მასშტაბისა და შეფასების სისტემის ცვლილების გარდა, უფრო მგრძნობიარეა ცვლილების მიმართ და უკეთესად გადმოსცემს, თუ რამდენად პროფესიონალურად აღიქმება გლოვერის მომსახურება პლატფორმაში ჩართული სხვადასხვა მხარის მიერ.

ქულა აღარ არის დამოკიდებული გასულ 28 თანმიმდევრულ დღეზე. იგი ითვალისწინებს მხოლოდ გასულ 28 დღეს, სადაც გლოვერმა 1 საათი მაინც დაჯავშნა
აქამდე, ფორმულა გამოითვლებოდა გასული 28 თანმიმდევრული დღის განმავლობაში გლოვერის მომსახურების დონის მიხედვით. ახალი ფორმულაც ითვლის 28-დღის საშუალოს, მაგრამ ითვალისწინებს მხოლოდ იმ დღეებს, როდესაც გლოვერს 1 საათი მაინც ჰქონდა დაჯავშნილი.
მაგალითად აღნიშნული შესაძლოა იყოს როგორც გასული 28 თანმიმდევრული დღე, ასევე 3 თვის პერიოდი. ეს ნიშნავს, რომ გლოვერებს შეუძლიათ, როცა სურთ, მაშინ დაუკავშირდნენ სისტემას, მასტერ რეიტინგის ქულა გამოითვლება მხოლოდ იმ დღეების მიხედვით, როდესაც ითანამშრომლებენ.
ფორმულის პარამეტრები ამჯერად ითვალისწინებს შეკვეთების რაოდენობას, დაჯავშნილი საათების რაოდენობასა და პლატფორმაზე გატარებული საათების რაოდენობას
ამიერიდან, პარამეტრები განისაზღვრება შეკვეთების რაოდენობით, დაჯავშნილი საათებითა და აპლიკაციასთან დაკავშირებული საათების რაოდენობის მიხედვით.
ეს ნიშნავს, რომ ერთ ცუდად შესრულებულ სერვისს სხვადასხვა გლოვერზე ერთნაირი გავლენა არ ექნება: თუ გლოვერმა, მიიტანა 10 შეკვეთა და მომხმარებლისგან 1 ცუდი შეფასება მიიღო, მის რეიტინგზე ამას არ ექნება ისეთივე გავლენა, როგორიც ექნება ისეთი გლოვერის რეიტინგზე, რომელმაც მიიტანა 2 შეკვეთა და 1 ცუდი შეფასება მიიღო.
ბოლოდროინდელი კოლაბორაცია უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე დიდი ხნის წინ შესრულებული
ფორმულა შექმნილია იმისთვის, რომ გლოვერების ბოლოდროინდელ კოლაბორაციას მეტი წონა ჰქონდეს, ვიდრე 28-დღიანი პერიოდის დასაწყისში.
ამ გზით, ჩვენ ვუზრუნველყოფთ, რომ გლოვერებს, რომლებიც Glovo-ს პლატფორმას კარგად იყენებდნენ და მუშაობენ საკუთარი ურთიერთობის გაუმჯობესებაზე შეკვეთების მიტანით, მათი ქულის გაზრდის შანსი ეძლევათ და, შედეგად, საათებზე უფრო ადრე იღებენ წვდომას.
ახალ გლოვერებს აღარ მოუწევთ 50-ე შეკვეთამდე ლოდინი ქულის მისაღებად
ახალი მასტერ რეიტინგის ქულით, ახალ გლოვერებს რეიტინგი განესაზღვრებათ მას შემდეგ, რაც 7 დღეს მიაღწევენ სულ მცირე 1 დაჯავშნილი საათით. აპლიკაციაში ქულის დანახვას ისინი მე-8 დღეს შეძლებენ.

მოგეწონათ ეს სტატია?